کتاب بهداشت حرفه ای &  ایمنی صنعتی & HSE     بهمن  ۱۳۹۳

فروشگاه کتاب و خدمات دانشجویی سبا

http://www.sababook.blogfa.com

اصفهان خیابان هزار جریب / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –  دانشکده بهداشت

تلفن / فاکس  36698480   031  و    09133067093    فتوحی

رديف

عنوان

1

1010 واژه تخصصي و ضروري آلودگي هاي محيط زيست ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي / فن آوران

2

1010 واژه تخصصي و ضروري ايمني صنعتي ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي/ فن آوران

3

1010 واژه تخصصي و ضروري بهداشت حرفه ای  ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي/ فن آوران

4

CDT از دید گاه  ارگونومی و طب کار / موعودی

5

  HSE  در بيمارستان با رويكرد كنترل و مديريت ريسك هاي موجود در بيمارستانها / دكتر اميدوار / فن آوران

6

HSE در طراحی و اجرای ساختمان ( طراحی ، اجرا ، ساخت ، مقاوم سازی ) /مهندس ترکاشوند / فدک

7

Occupational  Medicine Secrets /  /  Rosemarie تيمورزاده

8

threshold Limit Values for cemical substances  / TLV  ۲۰۰۶  لاتین

9

آئين نامه ايمني در معادن / موسسه كار

10

آئين نامه حفاظت فني و بهداشت در كار  كشاورزی / موسسه كار

11

آئين نامه حفاظت و به داشت عمومي در كار گاه ها / موسسه كار

12

آئين نامه حفاظتي كار گاه هاي ساختماني / موسسه كار

13

آئين نامه حفاظتي  مولد بخار و ديگهاي آبگرم / موسسه كار

14

آئين نامه كميته حفاظت  و بهداشت كار / موسسه كار

15

آئین نامه ها  ودستور العمل های  اجرایی قانون کار ج2 / الهیان / موسسه کار

16

ارتعاش انسانی  / دکتر علیمحمدی / فن آوران

17

ارزيابي ريسك حريق / دكتر ستاره ، دكتر كوهپايي / فن آوران

18

ارزیابی ایمنی فرآیندی در صنایع شیمیایی /  مهندس ارزنده /  فن آوران

19

ارزیابی بیولوژیکی  تماس با مواد شیمیایی / مشکاتی/ فن آوران

20

ارزیابی ریسک در صنایع به شیوه ردیابی انرژی ../مهندس زراوشانی

21

ارزیابی  کمی ایمني / فام

22

ارکونومی در ایستگاه کار با کامپیوتر

23

ارگونومي در توانبخشي و مراقبت هاي بهداشتي / نویسنده : والري . جي

24

ارگونومي كاربردي  مهندسي عوامل انساني / دكتر ابرقويي / فن آوران

25

ارگونومي كاربردي / دكتر الهياري / فن آوران

26

ارگونومی / افضلی

27

ارگونومی حمل ونقل بار های دستی / دکتر حبیبی

28

ارگونومی در ایستگاه کار با کامپیوتر / نویسنده : مجید معتمد زاده .

29

ارگونومی در توانبخشی و مراقبت های بهداشتی / مهندس قانع / فن آوران

30

ارگونومی در حمل دستی بار / مهندس رضازاده

31

ارگونومی در صنعت ساخت و ساز / نویسنده : محمد حاج آقازاده

32

ارگونومی رباتهای صنعتی / مهندس ميرزا خاني/ فن آوران

33

ارگونومی  و ایمنی در طراحی ابزار دستی / دکتر سراجی

34

آزمایشگاه ارگونومی  صنعتی/  ابوالفضلی

35

ارگونومي كاربردي در صنعت / دكتر زارع / فن آوران

36

آسانسور و پله برقي ( راهنماي ايمني و نجات ) / مهندس الهيان /  نشر يزدا

37

استاندارد   ISO 50001  : 2011 / مشیر نیا / فن آوران

38

استاندارد 2007 : 18001  OHSAS  و ارزیابی مدیریت ریسک / امیرشکاری – دکتر فام / فن آوران

39

استاندارهای مهندسی کار در ارتفاع /  موعودی

40

آشنایی با اصول ارگونومی مهندسی انسانی/ صمدی

41

آشنایی با ایمنی و خطرات در آزمایشگاه

42

آشنایی با روش استاندارد خود ممیزی ایمنی در صنایع / منهدس تاجیک / فن آوران

43

آشنایی با طراحی سیستم های تهویه صنعتی و تصفیه کننده های ( سلیکون ها ) / فشارکی /  فن آوران

44

اصطلاحات و اختصارات اختصاصي ( بهداشت حرفه اي- محيط )/ محمد ايماني / هلال سبز

45

اصطلاحات و اختصارات عمومي ( بهداشت – ايمني – طب كار )

46

اصول ارگونومی در طراحی حمل دستی کالا / نائینی / فن آوران

47

اصول ايمني در صنعت و خدمات / دكتر ارقامي / فن آوران

48

اصول ایمنی در صنعت  / رئوف / استاد مشهد

49

اصول ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان / درویش زاده  / فن آوران

50

اصول بازبيني عوامل انساني ( ارگونومي ) / مهندس رشاد مروخي

51

اصول بهداشت ، ایمنی  و محیط زیست  در کار / دکتر فیاض بخش / فن آوران

52

اصول حفاظت از انفجار در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي

53

اصول ده گانه ارگونومي / مهندس حكم آبادي و مهدس حلواني / سبحان

54

اصول طراحي روشنايي از ديدگاه ايمني وبهداشت / مهندس احمديان / نشر طراح

55

اصول مهندسي ايمني در طراحي سامانه هاي فضايي/ علي اصغر خواجه وندي

56

اصول و بهداشت کار ( حفاظت صنعتی ) / کاظمی

57

اطفاي حريق: آتش/ ساختمان / ايمني- / مهندس شادابي / نشر يزدا

58

افزایش بهره وری و سود ازطریق ایمنی وبهداشت + CD / مهندس اوستاخان / فن آوران

59

امنيت و ايمني HVAC / زرافشان / نشر يزدا

60

آموزش اثر بخش در HSE تكنيك ها ، بازي ها و تمرين ها /نویسنده: ايرج محمد فام

61

آموزش ایمنی ( خطرات جریانهای الکتریکی ) / مهندس مکبری / دانشگاه شهید عباسپور

62

آموزش کاربردی محاسبات ساختمان / مهندس طباطبایی/ فدك

63

آموزش نرم افزار ارزيابي ريسك + CD / دكتر ناصر زاده / فن آوران

64

آناليز حوادث بر اساس مدل هاي سنتي ( خطي ) و سيستماتيك ( غير خطي ) / دكتر شيرالي / فن آوران

65

آناليز حوادث بر اساس مدل هاي سنتي ( خطي) و سيستماتيك ( غير خطي )/ دكتر شيرالي / فن آوران

66

آنالیز خطر و ارزیابی ریسک در فرایندهای شیمیایی / دکتر الهیاری

67

انسان آنتروپو متری ارگونومی در عمل / دکتر چوبینه / مهندس موعودی

68

انسان و تنش های حرارتی / دکتر گلبابایی / دانشگاه تهران

69

انگليسي اختصاصي  ( ايمني – بهداشت محيط – طب كار )/ محمد ايماني / هلال سبز

70

ايمني ، بهداشت  و محيط زيست در ريخته گري / مهندس ماستري فراهاني / فن آوران

71

ايمني در شبكه هاي توزيع برق / اسماعيل نوري

72

ايمني در صنايع نفت و گاز / مهندس كريمي / آيلار

73

ايمني در گود برداري وسيستم هاي پيشرفته مهندسي حفاظت از گود / مهندس بيگدلي / فن آوران

74

ايمني در محيط كار 1 / دكتر ارقامي / فن آوران

75

ايمني در معادن / مهندس ابراهيمي / فن آوران

76

ايمني روبات هاي صنعتي/ مليحه آورزماني

77

ايمني فرايند / ايمني مخازن و عمليات بارگيري و تخليه / دكتر ميرزايي علي آبادي/ فن آوران

78

ايمني فرايند / ايمني مواد سبك نفتي / مهندس ميرزايي / فن آوران

80

ايمني فرايند / خطرات بخار آب / مهندس ميرزايي / فن آوران

81

ايمني فرايند / خطرات كوره ها و ديگ هاي بخار / مهندس ميرزايي / فن آوران

79

ايمني فرايند / خطرات ناشي از برق و الكتريسته ساكن / ايمني فرايند / دكتر ميرزايي  علي آبادي/ فن آوران

82

ايمني فرايند / خطرات ناشي از فشار حبس شده و خلاء / دكتر ميرزايي  علي آبادي/ فن آوران

83

ایمنی برق برای مهندسین / مهندس شیرازی  -دکتر حلوانی / سبحان

84

ایمنی حریق / مهندس  انصاری / فدک

85

ایمنی در آزمایشگاههای شیمی دانشگاهی / هاشمی / دانش کار

86

ایمنی در انبار / بابک کاظمی / پشتون

87

ایمنی در برق / احمدی            

88

ایمنی در برق / دکتر جعفری / فدک

89

ایمنی در پروزه های عمرانی / یزدی / فدک

90

ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، و تجهیزات باربرداری ( ج2 ) بالابرها وروش بستن بار / مهندس امیر نژاد / فدک

91

ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، و تجهیزات باربرداری ( ج3 ) لیفتراک / مهندس امیر نژاد / فدک

92

ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، وتجهیزات باربرداری ( ج1 ) جرثقیل ها / مهندس امیر نژاد / فدک

93

ایمنی در سازه های  زیر زمینی /  مهندسین مشاور گنو / فدک

94

ایمنی در سیلندرهای گاز تحت فشار / اوستاخان / فن آوران

95

ایمنی در صنعت 1 / مهندس حلوانی / سبحان

96

ایمنی کار در آزمایشگاه / مهدس صادقی / دانشگاه آزاد تهران

97

ایمنی کار در تونل / مهندسین مشاور گنو / فدک

98

ایمنی کاربردی در برابر آفت کشها / دکتر ارقامی/ فن آوران

99

ایمنی کاربردی در صنایع / دکتر حبیبی /   فن آوران

 

ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت / دکتر حبیبی / فن آوران

100

ايمني گاز هاي خطر ناك / مهندس بيگدلي / فن آوران

101

ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر حلوانی / سبحان

102

ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر فام/ فن آوران

105

ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج1) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی

103

ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج2) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی

104

ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج3) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی

106

ایمنی و بهداشت در جوشكاري / فدك

107

ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی / مهندس حسن بیگی / فدك

108

ایمنی و بهداشت شغلی ( در صنایع آهن وفولاد )  /  ویستار

109

ایمنی و بهداشت مواد در صنعت MSDS / مهدس قاسمی /  سبحان

110

ایمنی و بهداشت و شرایط کار در انتقال تکنولوژی/ دکتر فام

111

ایمنی و بهداشت ومحيط زيست در ريخته گري / منهدس فراهاني / فن آوران

112

ایمنی و حفاظت فنی / شعبان زادن / کیومرث

113

ایمنی و حفاظت فنی  / نبهانی / یاد واره اسدی

114

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا / مهندس سرمد نهری / انتشارات آذر

115

آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار / موسسه کار و تامین اجتماعی

116

بانك سوالات ارگونومي / كارشناسي * كارشناسي ارشد * دكترا  / مهندس حكم آبادي / سبحان

117

بانک سوالات ايمني / كارشناسي ، ارشد ودكتري / مهندس رحيم آبادي / فن آوران

118

بانک سوالات بهداشت حرفه ای ( ارشد ودکتری ) ج 1عمومی / سلطان زاده / خسروي - دیباج

119

بانک سوالات بهداشت حرفه ای (ارشد ودکتری ) ج 2 + اختصاصی / سلطان زاده /  خسروي -  دیباج

120

بررسی تولید و انتشار سم HF در فراین غنی سازی اورانیوم / مهدس بدریان /  مرسل

121

بهداشت ، ایمنی در آزمايشگاه و محيط هاي صنعتي / مهندس طلايي / متالون تهران

122

بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE   ) در فرايند هاي صنعتي /دكتر خادمي / خانيران

123

بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE   )دکتر مقصودلو/ فدک

124

بهداشت ، سلامتی کمکهای اولیه / دکتر علیجانیان

125

بهداشت پرتو ها / دكتر بوذرجمهري / سبحان

126

بهداشت حرفه ای / آرام تیر گر / اندیشه رفیع

128

بهداشت در بلایا

127

بهداشت شغلي در دندانپزشكي  و دندانسازي / دكتر گلبابايي / دانشگاه تهران

128

بهداشت شغلي و طب كار / دكتر علي صادقي حسن آبادي

129

بهداشت شغلی و در محیط های گرم / گلبابایی / دانشگاه تهران

130

بهداشت کار / حلم سرشت / چهر

131

بهداشت محیط و ایمنی کار / بهنودی / بشری

132

بهداشت هوا و روشهاي مبارزه با آلاينده ها / امير بيگي / انديشه رفيع

133

بهداشت و ايمني فضاهاي سبز / مهندس يوسفي/ علوم پزشكي اصفهان

134

بيمازيهاي ناشي از عوامل فیزیکی محيط كار / صمد قضايي

135

بیماری های دستگاه تنفسی ناشی از کار / دکتر عقیلی نژاد / ارجمند

136

بیماریها و عوارض ناشی از کار ( طب کار ) / دکتر قضایی

137

پاسخ انسان به ارتعاش / دکتر نصیری / دانشگاه آزاد تهران

138

پاك كننده هاي هوا / دكتر جعفري / فدك

139

پایش هوا در محیط کار ج 1/ دشمن فنا یزدی / اندیشه رفیع

140

پایش هوا در محیط کار ج 2/ دشمن فنا یزدی / اندیشه رفیع

141

پدافند غير عامل در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي/ محمد بهزادي / فن آوران

142

پدافند غير عامل هسته اي ،  معماري پناهگاه / مهندس هاديان /  نشر يزدا

143

پرتو ماوراء بنفش ( شناسايي ، ارزيابي و كنترل ) / دكتر منظم / فن آوران

144

پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 1 ) / انتشارات فرهنگ

145

پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 2 ) / انتشارات فرهنگ

146

پيشگيري از حريق / دكتر لاهيجانيان / فن آوران

147

تجهیزات حفاظت فردی / دکتر فام / فن آوران

149

تحليل سيستماتيك ايمني ناوگان ريلي / مهندس شهنايي / فن آوران

148

تحلیل اثر بخش سیستم  ایمنی / مهندس آذر برزین/ فن آوران

150

تشخیص زود رس بیماریهای ناشی از کار  / حجازی

151

تعاريف ، فرمولها ومعادلات براي متخصصين ايمني وبهداشت حرفه اي / دكتر غلام نيا / سبحان

152

تكنيكهاي ايمني رها سازي ونجات در حوادث وسوانح خودروها / مهندس جوادي نيا /  فن آوران

153

تکنیک های ایمنی آنالیز خطا (FTA)))/ دکتر فام

154

تکنیک های ایمنی آنالیز شغلی JSA  

155

تکنیک های ایمنی آنالیز مقدماتی خطر (PHA)))دکتر فام

156

تکنیک های ایمنی مطالعه عملیات و خطر/  HAZOP  )/ دکتر فام / فن آوران

157

تنظيم شرايط جوي محيط كار / دكتر گلمحمدي / دانشجو همدان

158

تهویه صنعتی / دکتر جعفری / فدک

167

جمع آوري وپالايش آلاينده هاي هوا ( ذرات)/ مهندس متين/ فن آوران

159

جنبه های بهداشتی پرتوها  /  مهندس یوسفی

160

جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز  /  دکتر منظم / فن آوران

161

جنبه های بهداشتی مواجه با پرتوهای غير یونساز  /  دکتر علي آبادي / كرشمه همدان

162

چشم اندازی بر آینده ی ایمنی و بهداشت کار / ( نوزدهمین کنگره جهانی استانبول )

165

چك ليست هاي ايمني ، بهداشت ، محيط زيست(HSE) و فني در پروژه هاي عمراني نویسنده: مهدي اديبي / فن آوران

163

چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه / مهرداد لاهوتی / فدک

164

چک لیست های ایمنی کار های ساختمانی / مهندس سلحشور/ مهندسین مشاور گنو

166

حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا / TLV / ترجمه فارسي

168

حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا / TLV كتاب لاتين

169

حفاظت ایمنی ( مدیریت سیستم ایمنی ) / مهندس سیروس  / مانی

171

خلاقیت در ایمنی بهداشت و محیط زیست / دکتر فام / فن آوران

172

دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار ( ج  :4-1)

173

در آمدي بر سلامت ، ايمني و محيط زيست (HSE) در آموزه هاي ديني / نویسنده /: مهدي جهانگيري

174

درسنامه ايمني وبهداشت براي مهندسين (مجموع سوالات  كارشناسي و ارشد ) / مههندس حاج بابايي / فن آوران

175

درسنامه جامع بهداشت حرفه ای 1 ( کاردانی – کارشناسی )/ سلطان زاده

176

درسنامه جامع بهداشت حرفه ای 2( کاردانی – کارشناسی )/ سلطان زاده

177

درسنامه جامع زبان علوم پزشکی / لزگی / نشر جامعه نگر

178

درسنامه جامع فيزيك در بهداشت / مهندس مكرمي / سبحان

179

درسنامه جامع مهندسي بهداشت حرفه اي  / مهندس زيوري دلاور / سبحان

180

دستور اعمل های کاربردی HSE به انضمام قوانین مسکن و شهرسازی و تامین اجتماعی / مهندس ادیبی

181

دستورلعمل و آئین نامه های ایمنی و حفاظت کار / ادار کل بازرسی کار / فدک 

182

راحتی و طراحی ( ارگونومی ) مهندس موعودی  / فدک

183

راهبرد ارگونومی برای حمل ونقل دستی بار + CD آموزشی /  فن آوران

184

راهنماي پرميت سيستم مجوز ايمن انجام كار/ محمد بهزادي

185

راهنماي كاربردي الزامات ايمني ، بهداشت و محيط زيست در محيط كار / مهندس صالحي / فن آوران

186

راهنمای استاندارد بین المللی ایزو

187

راهنمای استقرار ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  شغلی مبنی بر استاندارد/18001  / مهندس ارزنده / فن آوران

188

راهنمای استقرار ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000

189

راهنمای ایمنی و حفاظت در کار با موادشیمیایی / تجریشی/کاووش قلم

190

راهنمای ایمنی وبهداشت و شرایط محیط کار کار  HSE/ میرزایی

191

راهنمای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  ( HSE ) در پروژه های عمرانی/ دکتر نصر آزادانی / به آوران

192

راهنمای پالایش هوا / دکتر گلبابایی / دانشگاه تهران

193

راهنمایی بر روش شناسی در ارگونومی / دکتر سراجی / فن آوران

194

رساله روش هاي ارگونومي و فاكتور هاي انساني / دكتر سراجي /  فن آوران

195

رفتار شناسی آتش سوزی / مهندس رهبر/ فن آوران

196

رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیک

197

روش کار با نرم افزار ارزیابی سیستم و ثبت ارگونومی  +   CD/ مهندس صادقی / نشر عقیل

198

روش ها و وسایل نموبرداری از آلاینده های هوای محیط کار/ دکتر چوبینه

199

روش هاي نمونه برداری از آلاینده های هوا / دکتر باکند / اندیشه رفیع

200

روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 1 )

201

روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 2 )

202

روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 3 )

203

روش های ارزشیابی در بهداشت صنعتی/ دکتر گلبابایی/ دانشگاه تهران

204

روش های ارزیابی ارگونومی ( رویکرد نرم افزاری ) + CD / دکتر معتمد زاده / فن آوران

205

روش های ارزیابی ارگونومی ، راهنمای انتخاب و کاربرد(جلد اول) / نویسنده : علی اکبرکیخامقدم / فن آوران

206

روش های کنترل آلودگی هوا / دكتر فام

207

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا (  ج 1 ) : کنترل ذرات / دکتر بهرامی

208

روشنايي محيط كار / محمد ايماني / هلال سبز

209

روشنایی در ایمنی وبهداشت / دکتر کاکویی

210

رویکرد مهندسی به خطاهای انسانی تغییر محیط کار به جای تغییر انسانها / ارزنده

211

ریاضیات بهداشت ، پیراپزشکی و ارگونومی بر اساس سر فصل های وزارت بهداشت / ارغوانی /سبحان

212

سلامت شغلی ( درسنامه ای برای کرکنان سیستم مرقبت های بهداشتی اولیه ) ( PHC  ) / فن آوران

213

سلامتی و ایمنی در ساختمان / اطیابی / فدك

214

سم شناسي شغلي / دكتر شاه طاهري / براي فردا

215

سم شناسي شغلي / ويرايش دوم / دكتر نجف آبادي - دكتر شاه طاهري / خسروي

216

سم شناسی ( ج 1) / پور ثنایی / دانشگاه تهران

217

سم شناسی ( ج 2) / پور ثنایی / دانشگاه تهران

218

سم شناسی : حشره کشها ، کنه کشها ،  ودیگر جانوران ... / دکتر خنجانی / دانشگاه همدان

219

سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی / دکتر اصلانی / دانشگاه فردوسی مشهد

220

سم شناسی صنعتی / قاسمخان / برای فردا

221

سم شناسی فلزات همراه  تستهای کنکور ارشد و دکتری / دکتر واریانی/ فن آوران

222

سم شناسی نانو ذرات / دکتر عمو عابدینی / دانشگاه تهران

223

سيستم هاي ارتباطي، امنيتي و ايمني / عنايتي /  نشر يزدا 

224

سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS-18001  

225

سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 1 ) HSE

226

سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 2 )  HSE 29000

227

سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 3 )HSE 23000

228

سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 4 )  HSE 27500

230

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS / کرمی

229

سیستم مدیریت جامع HSEQ-R بهمراه مدیریت ریسک/مهندس علیزلده / تحقیقات صنعتی ایران

231

سیستم مدیریت یکپارچه / دكتر جهانگيري /  فن آوران

232

سیستم مدیریت یکپارچه در HSE / مهندس یوسفی / فن آوران

233

سیستم های اعلام حریق +  CD  / سلطان دوست / انتشارات پور زند وکیل

234

سیستم های ایمنی /  لاهیجانیان

235

سیستم های مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و کیفیت /کامیاران/ فن آوران

236

شاخص حریق و انفجار ( DOW  ) / دکتر ستاره /فن آوران

237

شرایط جوی محیط کار / بشری

238

شناسی عمومی /دکتر جلال پور / سماط

239

شیوه های مدیریت ایمنی ( تکنیکها و ظرافتها ) / مهنددس علمشاهی /  فن آوران

240

شیوه های  ارزیابی پوسچر در ارگونومی / دکتر چوبینه

241

طب کار و بیماریهای شغلی ( ج 1 )/ دکتر عقیلی نژاد / ارجمند

242

طب کار و بیماریهای شغلی ( ج 2 )/  دکتر عقیلی نژاد / ارجمند

243

طراحي اسپرينكلر ها ( طراحي سيستم هاي آب پاش اطفاي حريق ) شادابي /  نشر يزدا

244

طراحي پژوهش و آمار براي ايمني و بهداشت / دكتر فام / فن آوران

245

طراحي وكاربرد اسكرابر ها در كنتر آلودگي هوا / دكتر قرباني نيا / فن آوران

246

طناب ها و گره ها در آتش نشانی و امداد / کاید چهار محال / فن آوران

247

فرهنگ تشریحی ایمنی و بهداشت حر فه ای  / غلامی  / سبحان

249

فن آوری کنترل صدا در صنعت / دکتر منظم / فن آوران

250

فن آوری گاز زیستی ( تکنولوؤی بیوگاز )/ دکتر اربابی                                              

251

فیزیولوژی ورزش / خالدان /دانشگاه تهران   ج1

252

فیزیولوژی ورزش / خالدان /دانشگاه تهران   ج2

253

قانون کار با آخرین اصلاحات ( قانون بیمه بیکاری ) 

254

قوانین و مقررات HSE  دکتر صادقی بنیس/ فن آوران

255

کار برد بررسی های ایمنی ( هازوپ) و ( چه می شود اگر ) در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی/ دکتر رعایایی / فن آوران

256

کاربرد های فن آوری نانو در بهداشت و محیط زیست / مهندس کاشی تراش / فن آوران

261

کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی / دکتر جهانگیری/ فن آوران

258

كاهش خطاهاي انساني  و مديريت ايمني/ آذر برزين /  فن آوران

259

کتابشناسی بهداشت  حرفه ای و ایمنی /  نامقی / فن آوران

260

کلیات بهداشت حرفه ای / چوبینه /شيراز

257

کلیات خدمات بهداشتی و ایمنی شغلی / الهیار عرب / گلبان

262

کلیات نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار / مهندس قاسمخان  / برای فردا

263

کمک های اولیه در صدمات ورزشی / ئکتر اسدی / دانشگاه تهران

264

کمک های اولیه در ورزش / ثالثی /علم و حرکت

265

کمک های اولیه ورزشی /جلیلیان /دانشگاه

266

گزیده روشهای ارزیابی و کمی سازی ویژگی های ارگونومی محیط کار/ پورقاسمی

267

مبارزه با حريق / دكتر لاهيجانيان / فن آوران

268

مباني و مفاهيم ايمني وبهداشت حرفه اي ( ويژه كارگران ) OHSAS 18001 ( به زبان ساده )

281

مبانی بهداشت حرفه ای به انضمام حدود تماس شغلی / قاسمخان/ برای فردا

269

مبانی مهارت های آتش نشانی در عملیات / دکتر اکبر زاده /  فن آوران

270

مجموعه  سئوالات ارگونومی ( ارشد – دکتری بهداشت حرفه ای وارگونومی )  / ارغوانی – حلوانی / سبحان

271

مجموعه  سئوالات آزمون های کارشناسی و ارشد ایمنی صنعتی  ( 90 – 1385 ) / مهندس طاهری / مانی

272

مجموعه  سئوالات آزمونهای کارشناسی ارشد  بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE/ فن آوران

273

مجموعه آزمونهاي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي ( با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي /  مهندس حمه رضايي / سالمی

274

مجموعه سئوالات ( سالیانه  ) کاردانی / کارشناسی

276

مجموعه سئوالات ( سالیانه  )  کارشناسی / ارشد

277

مجموعه سئوالات OHT ( ارگونومی و ایمنی در صنعت) ج2 / برای فردا

275

مجموعه سئوالات OHT ( بیماریهای ناشی از کار و سم شناسی ) ج1  / برای فردا

278

مجموعه سئوالات OHT ( عوامل فیزیکی و شیمیایی ) ج 3 /  برای فردا

279

مجموعه سئوالات بهداشت حرفه ای( کاردانی کارشناسی ) ۷۷-۸۵/ فرهنگ

280

مجموعه سئوالات ریاضیات در علوم پزشکی-  کنکور ارشد وزارت بهداشت و تربیت مدرس/ مکرمی

282

مجموعه سئوالات ریاضیات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای ( همراه با درسنامه)/ بیاتیان / فن آوران

283

مجموعه سئوالات کلیات خدمات بهداشتی ( بهداشت حرفه ای )  / موسسه دیباگران

284

مجموعه سئوالات کنکور ارشد و دکتری 87 – 77  بهداشت حرفه ای / انتشارات فرهنگ

285

مجموعه سوالات آزمونهاي ارشد ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) / فن آوران / 4 SDM

286

مجموعه سوالات ایمنی در صنعت / مهندس حلوانی

287

مجموعه سوالات ایمنی صنعتي/ فن آوران

288

مجموعه سوالات چهار گزینه ای  ایمنی صنعتی – کارشناسی ، ارشد ، دکترا / فن آوران

290

مجموعه کتابهای کنکور ارشد 2 SDM ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) ايمني براي محيط كار

291

مجموعه کتابهای کنکور ارشد SDM 3 ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) آلودگي هاي محيط زيست

292

مجموعه کتابهای کنکور ارشد SDM1 ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) بهداشت حرفه اي/ فن آوران

293

مجموعه مقررات مشاغل سخت وزیان آور / مهندس اصابتی/فدک

295

مجموعه  سئوالات بهداشت حرفه ای (  کاردانی کارشناسی  ) شناسایی عوامل شیمیایی

296

مخاطرات شغلی پرتوهای فرابنفش / کریمی / فن آوران

297

مدول آموزشی بزنامه پیشگیری از AIDS در محیط کار ( مخصوص کارشناصان بهداشت حرفه ای ) / دکتر غفاری

298

مديريت بهداشت و ايمني بوستان هاي شهري / مهندس يوسفي/ علوم پزشكي اصفهان

299

مديريت حريق ( ج 1 ) / مهندس نادري/ شناخت سيسشهاي اتوماتيك اعلام حريق / فن آوران

300

مدیریت HSE  پیمانکاران در پروژه های عمرانی / مهندس علیزلده

301

مدیریت HSE  در کارگاه های ساختمانی بر اساس استاندارد OSHA  /  اوستاخان / فن آوران

302

مدیریت HSE براي پیمانکاران  + CD / مهندس اديبي / فن آوران

303

مدیریت ایمنی ، نگرشی کاربردی / مهندس بشیری نسب/ فن آوران

304

مدیریت ایمنی در صنعت کشتیرانی  / وزارت راه + فدک

305

مدیریت ایمنی در ورزش / دکتر رضوی / دانشگاه شمال

306

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ( ج1 )/ مهندس دلخوش /  فن آوران

307

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ( ج2 )/ مهندس دلخوش /  فن آوران

308

مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی / دکتر آقاداوود /پارس ایلیا

309

مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن /  طوسی /   HSE 26000

310

مدیریت بحران و طرح ريزي واكنش اضطراري در صنايع نفت ، گاز و.../ دكتر جهانگيري /  فن آوران

311

مدیریت تغیییر و کار برد آن در صنایع / مهندس اصفهانی / فن آوران

312

مدیریت حریق ( ج 2 ) / منهدس نادری / فن آوران

313

مدیریت حوادث شیمیایی / دکتر پور آرین /  هلال احمر اصفهان

314

مدیریت خوردگی در صنعت نفت و گاز / دکتر رعایایی / فن آوران

315

مدیریت ریسک / دانشجو / کتابیران

317

مدیریت شرایط اضطراری / کلات پور / فن آوران

316

مدیریت صدا و ارتعاش در محیط کار / دکتر علیمحمدی / اندیشه رفیع

318

مدیریت کارامد ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست با رویکرد گروهی HSE / دلخوش / فن آوران

319

مدیریت کاربرد ارگونومی وبهره وری / دکتر حبیبی / مانی/  اصفهان

320

مدیریت کیفیت جامع و ایمنی / دکتر آزاده / فن آوران

322

مدیریت مواد زاید خطر ناک  / مختارانی

321

مدیریت و ارزیابی ریسک( ارزیابی كمي ریسک QRA ) جلددوم / نویسنده / مهدی جهانگیری / فن آوران

323

مدیریت و ارزیابی ریسک(کلیات و ارزیابی ریسک کیفی( جلد اول / نویسنده / مهدی جهانگیری / فن آوران

324

مدیریت و طراحی ایمنی حریق  /  دکتر حبیبی / یاد واره اسدی

325

مستند سازی و ممیزی برنامه های ارگونومی / نویسندگان : جبرائیل نسل سراجی

326

مسمومیت ارگانوفسفره ها وسایر آفت کشها / دکتر رسولی کوچه/ نشر سالار

327

معرفی مراکز کاریابی جهان / دکتر معاف / سرخدار

328

معماري و حريق / محمدي /  نشر يزدا

329

مقدمه اي بر ایمنی و بهداشت در برق / دکتر فام / فن آوران

330

مقدمه اي بر حوادث ناشي از برق / دكتر فام

331

مقدمه ای بر ارگونومی / موسسه کار و تامین اجتماعی

332

مقررات ملی ساختمان ایران ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا  ) / مسکن وشهر سازی

333

مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار / مهندس عبدلی

334

ممیزی سیستم های مدیریت HSE / مهندس کرمی / امید مهر

335

منابع صدا در صنعت و محیط زیست / دکتر منظم / فن آوران

336

مهندسي ايمني بارویکرد کاربردی / مهندس گرامی / جهاد دانشگاهی اصفهان

337

مهندسي ايمني و آزمايشگاه / حسيني / جهان جام جم

338

مهندسي ایمنی فرايند / دكتر كوهپايي / فن آوران

339

مهندسي ایمنی  ( تكنيك ها * اصول * كاربردها) / ترجمه بني نجاريان/پويش انديشه اصفهان

340

مهندسي كنترل آلودگي هوا (ج 1 ) / دكتر بهرامي /  فن آوران

341

مهندسی ایمنی / دکتر فام / فن آوران

342

مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک / مهندس حلوانی/ سبحان

343

مهندسی حریق / گل محمدی/ فن آوران

344

مهندسی خطا های انسانی  ج 1  / مهندس حاجی حسینی / فن آوران

345

مهندسی روشنایی / کلهر / سهامی انتشار

346

مهندسی روشنایی / گل محمدی / دانشجو همدان

347

مهندسی صدا و ارتعاش  / گل محمدی / دانشجو همدان

348

مهندسی عوامل انسانی در تولید ( ارگونومی ) / چوبینه / شیراز

349

مهندسی فاکتورهای انسانی ( ارگونومی ) ج اول – ارگونومی کار / دکتر مرعشی / بصیرن

350

نقل وانتقال ایمن مواد نفتی سبک/مهندس قدیری/ برگا

351

نكات اجرايي ايمني / مهندس تابان /  نشر يزدا 

352

نكات باز بيني ارگونومي  ، راه حل هاي كاربردي و اجرايي بمنظور ارتقاء ايمني ، بهداشت و شرايك محيط كار / مهندس داودي

353

نگاهی بنیادین و نوین به ایمنی و حوادث از دیدگاه مهندسی رزیلینس / شیرالی/ یزدا

354

نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی / دکتر نیک پی / فن آوران

355

نوبت کاری / دکتر چوبینه

356

واژه نامه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست / دکتر لاهیجانیان

357

واژه نامه ایمنی و بهداشت حرفه ای/ صالحی

358

وسایل حفاظت فردی / شجاعی

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در دوشنبه 1393/11/20 و ساعت 5:36 بعد از ظهر |

ليست سؤالات ساليانه كارشناسي ارشد  تمامی رشته هاي پیرا پزشكي

برای تهیه منابع رشته های بهداشتی و تغذیه به سایت ما مراجع فرمائید

http://www.sababook.blogfa.com

سال هاي 94-80 موجود است

آمار زيستي ۹۳-۸۰

آموزش بهداشت  ۹۳-۸۰

آموزش پزشكي

اپيد ميولوژي

اعضاء مصنوعي

اقتصاد بهداشت ۹۴-۹۳

انگل شناسي

ايمني شناسي

بافت شناسي

نمونه سوالات ارشد  و دکتری مهندسی بهداشت حرفه اي  : ۹4-۸۰

نمونه سوالات ارشد  و دکتری   مهندسی بهداشت محیط

بیوشیمی 

بيوشيمي باليني

پرستاري

حشره شناسي

رفاه اجتماعي

روانشناسي باليني

ژنتيك انساني

سم شناسي

 علوم تشريحي ( آناتومي )

علوم تغذيه  ۹4-۸۰

علوم و صنايع غذايي

فيزيك پزشكي

فيزيولوژي

قارچ شناسي

كاردرماني رواني

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

مامائي

مدارك پزشكي

مدد كاري اجتماعي

مديريت توانبخشي

مديريت خدمات بهداشتي

مهندسي پزشكي

ميكروبشناسي

ويروس شناسي

هماتولوژي

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در پنجشنبه 1393/10/11 و ساعت 7:33 قبل از ظهر |

  بنام خدا

  

http://www.sanjeshp.ir

منابع و زمان آزمونهای كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي

كليه كتابهاي ذكر شده تنها جنبه راهنمايي داشته و قابل تغيير مي باشد .

 

 آزمون كارشناسي ارشد رشته بهداشت حرفه اي توسط دو مرجع برگزار مي گردد . سازمان سنجش و وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي .

1-     دانشگاه تربيت مدرس

زمان ثبت نام : اواخر آبانماه از طريق ويژه نامه پيك سنجش و خريداري دفترچه مربوطه از باجه پست زمان آزمون : حدود  ۱۰-۱۲اسفند ماه همان سال

مواد امتحاني 

 فيزيك ،بهداشت حرفه اي  ، شيمي ، رياضيات ، فيزيولوژي ، زبان پزشکی

  منابع تخصصی مفيد براي هر درس:

بهداشت حرفه اي : هر كتابي با موضوع بهداشت حرفه اي مفيد ميباشد ولي كتابهاي نامبرده در دسترس و نسبتا كامل ميباشند .

ارگونومي : مهندسي عوامل انساني دکتر چوبينه و ارگونومي عبدلي ارمکي ،

   ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت / دکتر حبیبی ، مدیریت کاربرد ارگونومی وبهره وری / دکتر حبیبی

تهويه صنعتي :  تهويه صنعتي / دکتر جعفري ، مهندس اميرحسين متين

صدا و ارتعاش: مهندسي صدا / دکتر گلمحمدي

**ايمني: مهندسي ايمني دکتر محمدفام ، ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر فام و جزوات دانشگاههاي همدان ، تهران و اصفهان** حريق: جزوات ايمني دانشگاه همدان و مهندس حريق دکتر گلمحمدي** عوامل شيميايي : نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي محيط کار جلد 1و2 دکتر بهرامي** شرايط جوي : تنش هاي حرارتي محيط کار دکتر گلبابايي ، تنظيم شرايط جوي محيط كار / دكتر گلمحمدي

**سم شناسي: سم شناسي صنعتي جلد 1و2 / دکتر ثنايي و مقدمه اي بر سم شناسي جان تيمبرل ، سم شناسی شغلی /  دکتر شاه طاهری ، سم شناسی شغلی / دکتر نجف آبادی

**بيماريها : طب کار و بيماريهاي شغلي/ دکتر حسن آبادي ، طب کار جلد 1و2 دکتر عقيلي نژاد /  مسموميت هاي ناشي از کار دکتر قضايي و 3 جلد کتب تستهاي طبقه بندي شده بهداشت حرفه اي/ داود افشار ، كليات بهداشت حرفه اي تاليف عليرضا چوبينه از دانشگاه شيراز ، بهداشت كار تاليف پريوش حلم سرشت و عليرضا چوبينه

**روشنایی : دکتر گلمحمدی ، دکتر کاکویی

دروس پایه

شيمي : شيمي مورتيمر جلد 2(فصل اول اسيد و باز – تعادلهاي الکتروليتي 1و2 – شيمي آلي) – محلولها و غلظتهاي آنها مولاريته، نرماليته و ...

. رياضي : لويي ليتهلد جلد 1 . 2 . 3  ، کتاب رياضي علوم انساني براي ورود به مقطع کارشناسي ارشد. چاپ ديباگران و بيشتر مباحث تابع، حد، مشتق، کاربرد مشتق، انتگرال، تصاعد هندسي و حسابي

.فيزيك : کتب دروه دبيرستان بويژه مباحث مکانيک، نور، موج، گرما،    ترموديناميک و الکتريسته ، فيزيك هاليدي جلد 1 ،2 ،3

زبان تخصصي پزشکی  : كتاب : درسنامه جامع زبان/ دکترلزگی

 

زمان اعلام نتايج : ابتدا توزيع كارنامه صورت ميپذيرد(ارديبهشت بعد از امتحان ) پس از مجاز به انتخاب رشته بودن فرم انتخاب رشته را پر نموده و ارسال ميكنيد و سرانجام در 8 شهريور نتايج نهايي اعلام ميگردد.

2-     دانشگاههاي علوم پزشكي

زمان ثبت نام : اواخر اسفند ماه

زمان آزمون : اواخر خرداد ماه

 

Principles of Biochemical Toxicology                       john Timbroll

Industrial Toxicology                                               philip & Willams

Occupational and Enviromental Medicine               Joseph ladou

Evaluation of ambient air quallity by personnel monitoring (1&2)           linch,A,L

Air sampling Instrument                                                                           ACGIH

 

برای تهیه منابع به لیست کتاب های بهداشت حرفه ای در همین سایت مراجعه فرمائید

 

با آرزوي موفقيت شما در تمامي مراحل زندگي                                     www.sababook.blogfa.com 

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در دوشنبه 1393/09/17 و ساعت 9:31 قبل از ظهر |

تقدیم به همسرم

من درد ترا زدست آسان ندهم


دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم


از دوست به یادگار دردی دارم


کان درد به صد هزار درمان ندهم

پرویز    پائيز۱۳۹۳

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در شنبه 1393/07/12 و ساعت 5:20 بعد از ظهر |
 

 

 کتابهای تخصصی و آزمون هاي ارشد & دکتری بهداشت محیط / مرداد  ۱۳۹۳ 

ردیف

عنوان

1

آلودگی هوا  (نکات کلیدی آزمون های ارشد-دکترا  )/ دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر

2

آلودگی هوا / جرمی کولتز – ترجمه دکتر ندافی / نوآوران علم /

3

آلودگی هوا / وارنر – ترجمه دکتر ندافی / انتشارات نص

4

تصفیه آب / مهندس علی پور / دانش نما اصفهان

5

تصفيه خانه هاي فاضلاب ( برنامه ريزي ، طراحي و راهبري ( ج 1 ) / دكترمحمد مهدي امين / علوم پزشكي اصفهان

6

تکنولوژی آب و فاضلاب ( جمع آوري و تصفيه فاضلاب ) Hammer / مهندس فروغي / علوم پزشكي اصفهان

7

تکنولوژی آب و فاضلاب / دکتر محوی /خانیران

8

درسنامه جامع آلودگی محیط زیست ( آلودگی هوا – مدیریت مواد زائد جامد ) دکتر ززولی / سماط

9

درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب ج 1 / دکتر ززولی / سماط )

10

درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب ج 2 / دکتر ززولی / سماط

11

درسنامه جامع کلیات بهداشت محیط/ دکتر  ززولی/ سماط

12

راهنمای کار بردی مدیریت پسماند  ( یک دوره ) ج 1 و 2  / محمد رضا خانی /  خانیران

13

راهنمای کار بردی مدیریت پسماند ) HAND BOOK ) ج 1  ,  2 /  محمد رضا خانی /  خانیران

14

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب / دکتر محوی  1373

15

طراحی تصفیه خانه فاضلاب / دکتر قلی کندی / آییژ

16

طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب ( کاوامورا ) ترجمه دکتر ترابیان / دانشگاه تهران

17

كنترل آلودگي هوا / دكتر بينا ، مهندس فروغي  / علوم پزشكي اصفهان

18

گتاب بهداشت محيط چكيده اي از (  6 ) عنوان درسي بهداشت محيط به همراه  حل ( 9 ) دوره آزمون هاي ارشد

19

گلیات بهداشت محيط / ( سالواتو ) / مهندس حسینی / خانیران

20

گلیات بهداشت محيط / ( سالواتو ) مجموع سوالات ارشد و دكتري / دكتر ززولي / اتتشارات  اترك

21

مجموعه سئوالات کنکور ارشد و دکتری بهداشت محیط / انتشارات فرهنگ

22

مدیریت جامع پسماند  ( اصول مهندسی و مسائل مدیریتی ) ج 1 / جورج چوپانو گلوس / ترجمه دکتر جعفرزاده  / خانیران

23

مدیریت جامع پسماند  ( اصول مهندسی و مسائل مدیریتی ) ج 2 / جورج چوپانو گلوس / ترجمه دکتر جعفرزاده  / خانیران

24

مواد زائد جامد  ج 1  / دکتر عمرانی

25

مواد زائد جامد  ج 2  / دکتر عمرانی

26

مهندسی آب ( قسيم )  ( برنامه ریزی ، طراحی وبهره برداری ج : 1/ دکتر موسوی / نشر حفیظ

27

مهندسی آب ( قسيم )  ( برنامه ریزی ، طراحی وبهره برداری ج : 2/ دکتر موسوی / نشر حفیظ

28

مهندسی فاضلاب  ( تصفیه واستفاده مجدد ) متکف  ج : 1 ( قسمت : (1و2و3 ) / دکتر خانی / خانیران

29

مهندسی فاضلاب  ( تصفیه واستفاده مجدد ) متکف  ج : 2 ( قسمت : ( 3و4و 5 )/ دکتر جعفرزاده / خانیران

30

مهندسی کنترل آلودگی هوا  ج 1   / دکتر ترکیان

31

مهندسی کنترل آلودگی هوا  ج 2   / دکتر ترکیان

32

میکروبیولوژی فاضلاب ( بیتون ) / دکتر میرهندی – دکتر نیک آئین

33

میکروبیولوژی کاربردی آب و فاضلاب / دکتر قلی کندی / آییژ

34

میکروبیولوژی مواد زائد جامد / مهندس رفیعی / اندیشه رفیع

35

نکات کلیدی آزمون های ارشد ، دکترا  - کلیات بهداشت  محیط / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

36

نکات کلیدی آزمون های ارشد ، دکترا – آب وفاضلاب / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

37

نکات کلیدی آزمون های ارشد، دکترا - آلودگی هوا / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

38

وازه نامه بهداشت محیط / احرامپوش / سبحان

اصفهان خیابان هزار جریب / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   دانشکده بهداشت 

 تلفن / فاکس  36698480   031  و    09133067093    فتوحی

سفارشات راه دور پذیرش وارسال میگردد

 http://www.sababook.blogfa.com

 

***

کارشناسی ارشد بهداشت محیط خانیران

ردیف

عنوان

1

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آب و آلودگی آن          ( 1 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

2

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  تصفیه فاضلاب           ( 2 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

3

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مواد زائد و جامد        ( 3 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

4

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آلودگی هوا                ( 4 - کارشناسی ارشد  ) / خانیران

5

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  کلیات به داشت محیط   ( 5 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

6

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  شیمی آلاینده ها         ( 6 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

7

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  میکرو بیولوژی محیط ( 7 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

8

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مهندسی آب              ( 8 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

9

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مهندسی فاضلاب       ( 9 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

10

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  زبان عمومی            ( 10 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

11

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  ریاضیات آماری       ( 11 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

12

پر سش های چهار گزینه ای  // هیدرو لیک , مکانیک سیالات       ( 12 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

13

پرسش هاي چهار گزینه ای  //  ریاضایات عمومی ومهندسی        ( 13 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

14

پر سش های چهار گزینه ای // //  زبان عمومی و تخصصی دکتری ( 14 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

 

 

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در پنجشنبه 1393/05/02 و ساعت 8:16 بعد از ظهر |