کتاب بهداشت حرفه ای &  ایمنی صنعتی & HSE      آذر۱۳۹۳  
رديف
عنوان
1
1010 واژه تخصصي و ضروري آلودگي هاي محيط زيست ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي / فن آوران
2
1010 واژه تخصصي و ضروري ايمني صنعتي ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي/ فن آوران
3
1010 واژه تخصصي و ضروري بهداشت حرفه ای  ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي/ فن آوران
4
CDT از دید گاه  ارگونومی و طب کار / موعودی
5
HSE در طراحی و اجرای ساختمان ( طراحی ، اجرا ، ساخت ، مقاوم سازی ) /مهندس ترکاشوند / فدک
6
Occupational  Medicine Secrets /  /  Rosemarie تيمورزاده
7
threshold Limit Values for cemical substances  / TLV  ۲۰۰۶  لاتین
8
آئين نامه ايمني در معادن / موسسه كار
9
آئين نامه حفاظت فني و بهداشت در كار  كشاورزی / موسسه كار
10
آئين نامه حفاظت و به داشت عمومي در كار گاه ها / موسسه كار
11
آئين نامه حفاظتي كار گاه هاي ساختماني / موسسه كار
12
آئين نامه حفاظتي  مولد بخار و ديگهاي آبگرم / موسسه كار
13
آئين نامه كميته حفاظت  و بهداشت كار / موسسه كار
14
آئین نامه ها  ودستور العمل های  اجرایی قانون کار ج2 / الهیان / موسسه کار
15
ارتعاش انسانی  / دکتر علیمحمدی / فن آوران
16
ارزيابي ريسك حريق / دكتر ستاره ، دكتر كوهپايي / فن آوران
17
ارزیابی ایمنی فرآیندی در صنایع شیمیایی /  مهندس ارزنده /  فن آوران
18
ارزیابی بیولوژیکی  تماس با مواد شیمیایی / مشکاتی/ فن آوران
19
ارزیابی ریسک در صنایع به شیوه ردیابی انرژی ../مهندس زراوشانی
20
ارزیابی  کمی ایمني / فام
21
ارکونومی در ایستگاه کار با کامپیوتر
22
ارگونومي در توانبخشي و مراقبت هاي بهداشتي / نویسنده : والري . جي
23
ارگونومي كاربردي  مهندسي عوامل انساني / دكتر ابرقويي / فن آوران
24
ارگونومي كاربردي / دكتر الهياري / فن آوران
25
ارگونومی / افضلی
26
ارگونومی حمل ونقل بار های دستی / دکتر حبیبی
27
ارگونومی در ایستگاه کار با کامپیوتر / نویسنده : مجید معتمد زاده .
28
ارگونومی در توانبخشی و مراقبت های بهداشتی / مهندس قانع / فن آوران
29
ارگونومی در حمل دستی بار / مهندس رضازاده
30
ارگونومی در صنعت ساخت و ساز / نویسنده : محمد حاج آقازاده
31
ارگونومی رباتهای صنعتی / مهندس ميرزا خاني/ فن آوران
32
ارگونومی  و ایمنی در طراحی ابزار دستی / دکتر سراجی
33
آزمایشگاه ارگونومی  صنعتی/  ابوالفضلی
34
آسانسور و پله برقي ( راهنماي ايمني و نجات ) / مهندس الهيان /  نشر يزدا
35
استاندارد   ISO 50001  : 2011 / مشیر نیا / فن آوران
36
استاندارد 2007 : 18001  OHSAS  و ارزیابی مدیریت ریسک / امیرشکاری – دکتر فام / فن آوران
37
استاندارهای مهندسی کار در ارتفاع /  موعودی
38
آشنایی با اصول ارگونومی مهندسی انسانی/ صمدی
39
آشنایی با ایمنی و خطرات در آزمایشگاه
40
آشنایی با روش استاندارد خود ممیزی ایمنی در صنایع / منهدس تاجیک / فن آوران
41
آشنایی با طراحی سیستم های تهویه صنعتی و تصفیه کننده های ( سلیکون ها ) / فشارکی /  فن آوران
42
اصطلاحات و اختصارات اختصاصي ( بهداشت حرفه اي- محيط )/ محمد ايماني / هلال سبز
43
اصطلاحات و اختصارات عمومي ( بهداشت – ايمني – طب كار )
44
اصول ارگونومی در طراحی حمل دستی کالا / نائینی / فن آوران
45
اصول ايمني در صنعت و خدمات / دكتر ارقامي / فن آوران
46
اصول ایمنی در صنعت  / رئوف / استاد مشهد
47
اصول ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان / درویش زاده  / فن آوران
48
اصول بازبيني عوامل انساني ( ارگونومي ) / مهندس رشاد مروخي
49
اصول بهداشت ، ایمنی  و محیط زیست  در کار / دکتر فیاض بخش / فن آوران
50
اصول حفاظت از انفجار در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي
51
اصول ده گانه ارگونومي / مهندس حكم آبادي و مهدس حلواني / سبحان
52
اصول طراحي روشنايي از ديدگاه ايمني وبهداشت / مهندس احمديان / نشر طراح
53
اصول مهندسي ايمني در طراحي سامانه هاي فضايي/ علي اصغر خواجه وندي
54
اصول و بهداشت کار ( حفاظت صنعتی ) / کاظمی
55
اطفاي حريق: آتش/ ساختمان / ايمني- / مهندس شادابي / نشر يزدا
56
افزایش بهره وری و سود ازطریق ایمنی وبهداشت + CD / مهندس اوستاخان / فن آوران
57
امنيت و ايمني HVAC / زرافشان / نشر يزدا
58
آموزش اثر بخش در HSE تكنيك ها ، بازي ها و تمرين ها /نویسنده: ايرج محمد فام
59
آموزش ایمنی ( خطرات جریانهای الکتریکی ) / مهندس مکبری / دانشگاه شهید عباسپور
60
آموزش کاربردی محاسبات ساختمان / مهندس طباطبایی/ فدك
61
آموزش نرم افزار ارزيابي ريسك + CD / دكتر ناصر زاده / فن آوران
62
آناليز حوادث بر اساس مدل هاي سنتي ( خطي ) و سيستماتيك ( غير خطي ) / دمتر شيرالي / فن آوران
63
آناليز حوادث بر اساس مدل هاي سنتي ( خطي) و سيستماتيك ( غير خطي )/ دكتر شيرالي / فن آوران
64
آنالیز خطر و ارزیابی ریسک در فرایندهای شیمیایی / دکتر الهیاری
65
انسان آنتروپو متری ارگونومی در عمل / دکتر چوبینه / مهندس موعودی
66
انسان و تنش های حرارتی / دکتر گلبابایی / دانشگاه تهران
67
انگليسي اختصاصي  ( ايمني – بهداشت محيط – طب كار )/ محمد ايماني / هلال سبز
68
ايمني ، بهداشت  و محيط زيست در ريخته گري / مهندس ماستري فراهاني / فن آوران
69
ايمني در شبكه هاي توزيع برق / اسماعيل نوري
70
ايمني در صنايع نفت و گاز / مهندس كريمي / آيلار
71
ايمني در گود برداري وسيستم هاي پيشرفته مهندسي حفاظت از گود / مهندس بيگدلي / فن آوران
72
ايمني در محيط كار 1 / دكتر ارقامي / فن آوران
73
ايمني در معادن / مهندس ابراهيمي / فن آوران
74
ايمني روبات هاي صنعتي/ مليحه آورزماني
75
ایمنی برق برای مهندسین / مهندس شیرازی  -دکتر حلوانی / سبحان
76
ایمنی حریق / مهندس  انصاری / فدک
77
ایمنی در آزمایشگاههای شیمی دانشگاهی / هاشمی / دانش کار
78
ایمنی در انبار / بابک کاظمی / پشتون
80
ایمنی در برق / احمدی            
81
ایمنی در برق / دکتر جعفری / فدک
79
ایمنی در پروزه های عمرانی / یزدی / فدک
82
ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، و تجهیزات باربرداری ( ج2 ) بالابرها وروش بستن بار / مهندس امیر نژاد / فدک
83
ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، و تجهیزات باربرداری ( ج3 ) لیفتراک / مهندس امیر نژاد / فدک
84
ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، وتجهیزات باربرداری ( ج1 ) جرثقیل ها / مهندس امیر نژاد / فدک
85
ایمنی در سازه های  زیر زمینی /  مهندسین مشاور گنو / فدک
86
ایمنی در سیلندرهای گاز تحت فشار / اوستاخان / فن آوران
87
ایمنی در صنعت 1 / مهندس حلوانی / سبحان
88
ایمنی کار در آزمایشگاه / مهدس صادقی / دانشگاه آزاد تهران
89
ایمنی کار در تونل / مهندسین مشاور گنو / فدک
90
ایمنی کاربردی در برابر آفت کشها / دکتر ارقامی/ فن آوران
91
ایمنی کاربردی در صنایع / دکتر حبیبی /   فن آوران
92
ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت / دکتر حبیبی / فن آوران
93
ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر حلوانی / سبحان
94
ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر فام/ فن آوران
95
ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج1) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی
96
ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج2) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی
97
ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج3) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی
98
ایمنی و بهداشت در جوشكاري / فدك
99
ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی / مهندس حسن بیگی / فدك
100
ایمنی و بهداشت شغلی ( در صنایع آهن وفولاد )  /  ویستار
101
ایمنی و بهداشت مواد در صنعت MSDS / مهدس قاسمی /  سبحان
102
ایمنی و بهداشت و شرایط کار در انتقال تکنولوژی/ دکتر فام
105
ایمنی و بهداشت ومحيط زيست در ريخته گري / منهدس فراهاني / فن آوران
103
ایمنی و حفاظت فنی / شعبان زادن / کیومرث
104
ایمنی و حفاظت فنی  / نبهانی / یاد واره اسدی
106
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا / مهندس سرمد نهری / انتشارات آذر
107
آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار / موسسه کار و تامین اجتماعی
108
بانك سوالات ارگونومي / كارشناسي * كارشناسي ارشد * دكترا  / مهندس حكم آبادي / سبحان
109
بانک سوالات ايمني / كارشناسي ، ارشد ودكتري / مهندس رحيم آبادي / فن آوران
110
بانک سوالات بهداشت حرفه ای ( ارشد ودکتری ) ج 1عمومی / سلطان زاده / خسروي - دیباج
111
بانک سوالات بهداشت حرفه ای (ارشد ودکتری ) ج 2 + اختصاصی / سلطان زاده /  خسروي -  دیباج
112
بررسی تولید و انتشار سم HF در فراین غنی سازی اورانیوم / مهدس بدریان /  مرسل
113
بهداشت ، ایمنی در آزمايشگاه و محيط هاي صنعتي / مهندس طلايي / متالون تهران
114
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE   ) در فرايند هاي صنعتي /دكتر خادمي / خانيران
115
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE   )دکتر مقصودلو/ فدک
116
بهداشت ، سلامتی کمکهای اولیه / دکتر علیجانیان
117
بهداشت پرتو ها / دكتر بوذرجمهري / سبحان
118
بهداشت حرفه ای / آرام تیر گر / اندیشه رفیع
119
بهداشت در بلایا
120
بهداشت شغلي در دندانپزشكي  و دندانسازي / دكتر گلبابايي / دانشگاه تهران
121
بهداشت شغلي و طب كار / دكتر علي صلدقي حسن آبادي
122
بهداشت شغلی و در محیط های گرم / گلبابایی / دانشگاه تهران
123
بهداشت کار / حلم سرشت / چهر
124
بهداشت محیط و ایمنی کار / بهنودی / بشری
125
بهداشت هوا و روشهاي مبارزه با آلاينده ها / امير بيگي / انديشه رفيع
126
بهداشت و ايمني فضاهاي سبز / مهندس يوسفي/ علوم پزشكي اصفهان
128
بيمازيهاي ناشي از عوامل فیزیکی محيط كار / صمد قضايي
127
بیماری های دستگاه تنفسی ناشی از کار / دکتر عقیلی نژاد / ارجمند
128
بیماریها و عوارض ناشی از کار ( طب کار ) / دکتر قضایی
129
پاسخ انسان به ارتعاش / دکتر نصیری / دانشگاه آزاد تهران
130
پاك كننده هاي هوا / دكتر جعفري / فدك
131
پایش هوا در محیط کار ج 1/ دشمن فنا یزدی / اندیشه رفیع
132
پایش هوا در محیط کار ج 2/ دشمن فنا یزدی / اندیشه رفیع
133
پدافند غير عامل در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي/ محمد بهزادي / فن آوران
134
پدافند غير عامل هسته اي ،  معماري پناهگاه / مهندس هاديان /  نشر يزدا
135
پرتو ماوراء بنفش ( شناسايي ، ارزيابي و كنترل ) / دكتر منظم / فن آوران
136
پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 1 ) / انتشارات فرهنگ
137
پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 2 ) / انتشارات فرهنگ
138
پيشگيري از حريق / دكتر لاهيجانيان / فن آوران
139
تجهیزات حفاظت فردی / دکتر فام / فن آوران
140
تحليل سيستماتيك ايمني ناوگان ريلي / مهندس شهنايي / فن آوران
141
تحلیل اثر بخش سیستم  ایمنی / مهندس آذر برزین/ فن آوران
142
تشخیص زود رس بیماریهای ناشی از کار  / حجازی
143
تعاريف ، فرمولها ومعادلات براي متخصصين ايمني وبهداشت حرفه اي / دكتر غلام نيا / سبحان
144
تكنيكهاي ايمني رها سازي ونجات در حوادث وسوانح خودروها / مهندس جوادي نيا /  فن آوران
145
تکنیک های ایمنی آنالیز خطا (FTA)))/ دکتر فام
146
تکنیک های ایمنی آنالیز شغلی JSA  
147
تکنیک های ایمنی آنالیز مقدماتی خطر (PHA)))دکتر فام
149
تکنیک های ایمنی مطالعه عملیات و خطر/  HAZOP  )/ دکتر فام / فن آوران
148
تنظيم شرايط جوي محيط كار / دكتر گلمحمدي / دانشجو همدان
150
تهویه صنعتی / دکتر جعفری / فدک
151
جمع آوري وپالايش آلاينده هاي هوا ( ذرات)/ مهندس متين/ فن آوران
152
جنبه های بهداشتی پرتوها  /  مهندس یوسفی
153
جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز  /  دکتر منظم / فن آوران
154
جنبه های بهداشتی مواجه با پرتوهای غير یونساز  /  دکتر علي آبادي / كرشمه همدان
155
چشم اندازی بر آینده ی ایمنی و بهداشت کار / ( نوزدهمین کنگره جهانی استانبول )
156
چك ليست هاي ايمني ، بهداشت ، محيط زيست(HSE) و فني در پروژه هاي عمراني نویسنده: مهدي اديبي / فن آوران
157
چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه / مهرداد لاهوتی / فدک
158
چک لیست های ایمنی کار های ساختمانی / مهندس سلحشور/ مهندسین مشاور گنو
167
حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا / TLV / ترجمه فارسي
159
حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا / TLV كتاب لاتين
160
حفاظت ایمنی ( مدیریت سیستم ایمنی ) / مهندس سیروس  / مانی
161
خلاقیت در ایمنی بهداشت و محیط زیست / دکتر فام / فن آوران
162
دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار ( ج  :4-1)
165
در آمدي بر سلامت ، ايمني و محيط زيست (HSE) در آموزه هاي ديني / نویسنده /: مهدي جهانگيري
163
درسنامه ايمني وبهداشت براي مهندسين (مجموع سوالات  كارشناسي و ارشد ) / مههندس حاج بابايي / فن آوران
164
درسنامه جامع بهداشت حرفه ای 1 ( کاردانی – کارشناسی )/ سلطان زاده
166
درسنامه جامع بهداشت حرفه ای 2( کاردانی – کارشناسی )/ سلطان زاده
168
درسنامه جامع زبان علوم پزشکی / لزگی / نشر جامعه نگر
169
درسنامه جامع فيزيك در بهداشت / مهندس مكرمي / سبحان
170
درسنامه جامع مهندسي بهداشت حرفه اي  / مهندس زيوري دلاور / سبحان
171
درسنامه جامع مهندسي بهداشت حرفه اي  / مهندس زيوري دلاور / سبحان
172
دستور اعمل های کاربردی HSE به انضمام قوانین مسکن و شهرسازی و تامین اجتماعی / مهندس ادیبی
173
دستورلعمل و آئین نامه های ایمنی و حفاظت کار / ادار کل بازرسی کار / فدک 
174
راحتی و طراحی ( ارگونومی ) مهندس موعودی  / فدک
175
راهبرد ارگونومی برای حمل ونقل دستی بار + CD آموزشی /  فن آوران
176
راهنماي پرميت سيستم مجوز ايمن انجام كار/ محمد بهزادي
177
راهنماي كاربردي الزامات ايمني ، بهداشت و محيط زيست در محيط كار / مهندس صالحي / فن آوران
178
راهنمای استاندارد بین المللی ایزو
179
راهنمای استقرار ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  شغلی مبنی بر استاندارد/18001  / مهندس ارزنده / فن آوران
180
راهنمای استقرار ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000
181
راهنمای ایمنی و حفاظت در کار با موادشیمیایی / تجریشی/کاووش قلم
182
راهنمای ایمنی وبهداشت و شرایط محیط کار کار  HSE/ میرزایی
183
راهنمای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  ( HSE ) در پروژه های عمرانی/ دکتر نصر آزادانی / به آوران
184
راهنمای پالایش هوا / دکتر گلبابایی / دانشگاه تهران
185
راهنمایی بر روش شناسی در ارگونومی / دکتر سراجی / فن آوران
186
رساله روش هاي ارگونومي و فاكتور هاي انساني / دكتر سراجي /  فن آوران
187
رفتار شناسی آتش سوزی / مهندس رهبر/ فن آوران
188
رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیک
189
روش کار با نرم افزار ارزیابی سیستم و ثبت ارگونومی  +   CD/ مهندس صادقی / نشر عقیل
190
روش ها و وسایل نموبرداری از آلاینده های هوای محیط کار/ دکتر چوبینه
191
روش هاي نمونه برداری از آلاینده های هوا / دکتر باکند /اندیشه رفیع
192
روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 1 )
193
روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 2 )
194
روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 3 )
195
روش های ارزشیابی در بهداشت صنعتی/ دکتر گلبابایی/ دانشگاه تهران
196
روش های ارزیابی ارگونومی ( رویکرد نرم افزاری ) + CD / دکتر معتمد زاده / فن آوران
197
روش های ارزیابی ارگونومی ، راهنمای انتخاب و کاربرد(جلد اول) / نویسنده : علی اکبرکیخامقدم / فن آوران
198
روش های کنترل آلودگی هوا / دكتر فام
199
روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا (  ج 1 ) : کنترل ذرات / دکتر بهرامی
200
روشنايي محيط كار / محمد ايماني / هلال سبز
201
روشنایی در ایمنی وبهداشت / دکتر کاکویی
202
رویکرد مهندسی به خطاهای انسانی تغییر محیط کار به جای تغییر انسانها / ارزنده
203
ریاضیات بهداشت ، پیراپزشکی و ارگونومی بر اساس سر فصل های وزارت بهداشت /ارغوانی /سبحان
204
سلامت شغلی ( درسنامه ای برای کرکنان سیستم مرقبت های بهداشتی اولیه ) ( PHC  ) / فن آوران
205
سلامتی و ایمنی در ساختمان / اطیابی / فدك
206
سم شناسي شغلي / دكتر شاه طاهري / براي فردا
207
سم شناسي شغلي / ويرايش دوم / دكتر نجف آبادي - دكتر شاه طاهري / خسروي
208
سم شناسی ( ج 1) / پور ثنایی / دانشگاه تهران
209
سم شناسی ( ج 2) / پور ثنایی / دانشگاه تهران
210
سم شناسی : حشره کشها ، کنه کشها ،  ودیگر جانوران ... / دکتر خنجانی / دانشگاه همدان
211
سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی / دکتر اصلانی / دانشگاه فردوسی مشهد
212
سم شناسی صنعتی / قاسمخان / برای فردا
213
سم شناسی فلزات همراه  تستهای کنکور ارشد و دکتری / دکتر واریانی/ فن آوران
214
سم شناسی نانو ذرات / دکتر عمو عابدینی / دانشگاه تهران
215
سيستم هاي ارتباطي، امنيتي و ايمني / عنايتي /  نشر يزدا 
216
سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS-18001  
217
سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 1 ) HSE
218
سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 2 )  HSE 29000
219
سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 3 )HSE 23000
220
سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 4 )  HSE 27500
221
سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS / کرمی
222
سیستم مدیریت جامع HSEQ-R بهمراه مدیریت ریسک/مهندس علیزلده / تحقیقات صنعتی ایران
223
سیستم مدیریت یکپارچه / دكتر جهانگيري /  فن آوران
224
سیستم مدیریت یکپارچه در HSE / مهندس یوسفی / فن آوران
225
سیستم های اعلام حریق +  CD  / سلطان دوست / انتشارات پور زند وکیل
226
سیستم های ایمنی /  لاهیجانیان
227
سیستم های مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و کیفیت /کامیاران/ فن آوران
228
شاخص حریق و انفجار ( DOW  ) / دکتر ستاره /فن آوران
230
شرایط جوی محیط کار / بشری
229
شناسی عمومی /دکتر جلال پور / سماط
231
شیوه های مدیریت ایمنی ( تکنیکها و ظرافتها ) / مهنددس علمشاهی /  فن آوران
232
شیوه های  ارزیابی پوسچر در ارگونومی / دکتر چوبینه
233
طب کار و بیماریهای شغلی ( ج 1 )/ دکتر عقیلی نژاد / ارجمند
234
طب کار و بیماریهای شغلی ( ج 2 )/  دکتر عقیلی نژاد / ارجمند
235
طراحي اسپرينكلر ها ( طراحي واجراي سيستم هاي آب پاش اطفاي حريق/ شادابي /  نشر يزدا
236
طراحي پژوهش و آمار براي ايمني و بهداشت / دكتر فام / فن آوران
237
طراحي وكاربرد اسكرابر ها در كنتر آلودگي هوا / دكتر قرباني نيا / فن آوران
238
طناب ها و گره ها در آتش نشانی و امداد / کاید چهار محال / فن آوران
239
فرهنگ تشریحی ایمنی و بهداشت حر فه ای  / غلامی  / سبحان
240
فن آوری کنترل صدا در صنعت / دکتر منظم / فن آوران
241
فن آوری گاز زیستی ( تکنولوؤی بیوگاز ) / دکتر اربابی / فن وران                                                 
242
فیزیولوژی ورزش / خالدان /دانشگاه تهران   ج1
243
فیزیولوژی ورزش / خالدان /دانشگاه تهران   ج2
244
قانون کار با آخرین اصلاحات ( قانون بیمه بیکاری ) 
245
قوانین و مقررات HSE  دکتر صادقی بنیس/ فن آوران
246
کار برد بررسی های ایمنی ( هازوپ) و ( چه می شود اگر ) در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی/ دکتر رعایایی / فن آوران
247
کاربرد های فن آوری نانو در بهداشت و محیط زیست / مهندس کاشی تراش / فن آوران
249
کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی / دکتر جهانگیری/ فن آوران
250
كاهش خطاهاي انساني  و مديريت ايمني/ آذر برزين /  فن آوران
251
کتابشناسی بهداشت  حرفه ای و ایمنی /  نامقی / فن آوران
252
کلیات بهداشت حرفه ای / چوبینه /شيراز
253
کلیات خدمات بهداشتی و ایمنی شغلی / الهیار عرب / گلبان
254
کلیات نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار / مهندس قاسمخان  / برای فردا
255
کمک های اولیه در صدمات ورزشی / ئکتر اسدی / دانشگاه تهران
256
کمک های اولیه در ورزش / ثالثی /علم و حرکت
261
کمک های اولیه ورزشی /جلیلیان /دانشگاه
258
گزیده روشهای ارزیابی و کمی سازی ویژگی های ارگونومی محیط کار/ پورقاسمی
259
مبارزه با حريق / دكتر لاهيجانيان / فن آوران
260
مباني و مفاهيم ايمني وبهداشت حرفه اي ( ويژه كارگران ) OHSAS 18001 ( به زبان ساده )
257
مبانی بهداشت حرفه ای به انضمام حدود تماس شغلی / قاسمخان/ برای فردا
262
مبانی مهارت های آتش نشانی در عملیات / دکتر اکبر زاده /  فن آوران
263
مجموعه  سئوالات ارگونومی ( ارشد – دکتری بهداشت حرفه ای وارگونومی )  / ارغوانی – حلوانی / سبحان
264
مجموعه  سئوالات آزمون های کارشناسی و ارشد ایمنی صنعتی  ( 90 – 1385 ) / مهندس طاهری / مانی
265
مجموعه  سئوالات آزمونهای کارشناسی ارشد  بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE/ فن آوران
266
مجموعه آزمونهاي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي ( با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي /  مهندس حمه رضايي / نشر جامعه نگر
267
مجموعه سئوالات ( سالیانه  ) کاردانی / کارشناسی
268
مجموعه سئوالات ( سالیانه  )  کارشناسی / ارشد
281
مجموعه سئوالات OHT ( ارگونومی و ایمنی در صنعت) ج2 / برای فردا
269
مجموعه سئوالات OHT ( بیماریهای ناشی از کار و سم شناسی ) ج1  / برای فردا
270
مجموعه سئوالات OHT ( عوامل فیزیکی و شیمیایی ) ج 3 /  برای فردا
271
مجموعه سئوالات بهداشت حرفه ای( کاردانی کارشناسی ) ۷۷-۸۵/ فرهنگ
272
مجموعه سئوالات ریاضیات در علوم پزشکی-  کنکور ارشد وزارت بهداشت و تربیت مدرس/ مکرمی
273
مجموعه سئوالات ریاضیات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای ( همراه با درسنامه)/ بیاتیان / فن آوران
274
مجموعه سئوالات کلیات خدمات بهداشتی ( بهداشت حرفه ای )  / موسسه دیباگران
276
مجموعه سئوالات کنکور ارشد و دکتری 87 – 77  بهداشت حرفه ای / انتشارات فرهنگ
277
مجموعه سوالات آزمونهاي ارشد ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) / فن آوران / 4 SDM
275
مجموعه سوالات ایمنی در صنعت / مهندس حلوانی
278
مجموعه سوالات ایمنی صنعتي/ فن آوران
279
مجموعه سوالات چهار گزینه ای  ایمنی صنعتی – کارشناسی ، ارشد ، دکترا / فن آوران
280
مجموعه کتابهای کنکور ارشد 2 SDM ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) ايمني براي محيط كار
282
مجموعه کتابهای کنکور ارشد SDM 3 ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) آلودگي هاي محيط زيست
283
مجموعه کتابهای کنکور ارشد SDM1 ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) بهداشت حرفه اي/ فن آوران
284
مجموعه مقررات مشاغل سخت وزیان آور / مهندس اصابتی/فدک
285
مجموعه  سئوالات بهداشت حرفه ای (  کاردانی کارشناسی  ) شناسایی عوامل شیمیایی
286
مخاطرات شغلی پرتوهای فرابنفش / کریمی / فن آوران
287
مدول آموزشی بزنامه پیشگیری از AIDS در محیط کار ( مخصوص کارشناصان بهداشت حرفه ای ) / دکتر غفاری
288
مديريت بهداشت و ايمني بوستان هاي شهري / مهندس يوسفي/ علوم پزشكي اصفهان
290
مديريت حريق ( ج 1 ) / مهندس نادري/ شناخت سيسشهاي اتوماتيك اعلام حريق / فن آوران
291
مدیریت HSE  پیمانکاران در پروژه های عمرانی / مهندس علیزلده
292
مدیریت HSE  در کارگاه های ساختمانی بر اساس استاندارد OSHA  / منهدس اوستاخان / فن آوران
293
مدیریت HSE براي پیمانکاران  + CD / مهندس اديبي / فن آوران
295
مدیریت ایمنی ، نگرشی کاربردی / مهندس بشیری نسب/ فن آوران
296
مدیریت ایمنی در صنعت کشتیرانی  / وزارت راه + فدک
297
مدیریت ایمنی در ورزش / دکتر رضوی / دانشگاه شمال
298
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ( ج1 )/ مهندس دلخوش /  فن آوران
299
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ( ج2 )/ مهندس دلخوش /  فن آوران
300
مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی / دکتر آقاداوود /پارس ایلیا
301
مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن /  طوسی /   HSE 26000
302
مدیریت بحران و طرح ريزي واكنش اضطراري در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي / دكتر جهانگيري /  فن آوران
303
مدیریت تغیییر و کار برد آن در صنایع / مهندس اصفهانی / فن آوران
304
مدیریت حریق ( ج 2 ) / منهدس نادری / فن آوران
305
مدیریت حوادث شیمیایی / دکتر پور آرین /  هلال احمر اصفهان
306
مدیریت خوردگی در صنعت نفت و گاز / دکتر رعایایی / فن آوران
307
مدیریت ریسک / دانشجو / کتابیران
308
مدیریت شرایط اضطراری / کلات پور / فن آوران
309
مدیریت صدا و ارتعاش در محیط کار / دکتر علیمحمدی / اندیشه رفیع
310
مدیریت کارامد ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست با رویکرد گروهی HSE  )  )/ مهندس دلخوش / فن آوران
311
مدیریت کاربرد ارگونومی وبهره وری / دکتر حبیبی / مانی/  اصفهان
312
مدیریت کیفیت جامع و ایمنی / دکتر آزاده / فن آوران
313
مدیریت مواد زاید خطر ناک  / مختارانی
314
مدیریت و ارزیابی ریسک( ارزیابی كمي ریسک QRA ) جلددوم / نویسنده / مهدی جهانگیری / فن آوران
315
مدیریت و ارزیابی ریسک(کلیات و ارزیابی ریسک کیفی( جلد اول / نویسنده / مهدی جهانگیری / فن آوران
317
مدیریت و طراحی ایمنی حریق  /  دکتر حبیبی / یاد واره اسدی
316
مستند سازی و ممیزی برنامه های ارگونومی / نویسندگان : جبرائیل نسل سراجی
318
مسمومیت ارگانوفسفره ها وسایر آفت کشها / دکتر رسولی کوچه/ نشر سالار
319
معرفی مراکز کاریابی جهان / دکتر معاف / سرخدار
320
معماري و حريق / محمدي /  نشر يزدا
321
مقدمه اي بر حوادث ناشي از برق / دكتر فام
322
مقدمه اي بر ایمنی و بهداشت در برق / دکتر فام / فن آوران
323
مقدمه ای بر ارگونومی / موسسه کار و تامین اجتماعی
324
مقررات ملی ساختمان ایران ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا  ) / مسکن وشهر سازی
325
مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار / مهندس عبدلی
326
ممیزی سیستم های مدیریت HSE / مهندس کرمی / امید مهر
327
منابع صدا در صنعت و محیط زیست / دکتر منظم / فن آوران
328
مهندسي ايمني بارویکرد کاربردی / مهندس گرامی / جهاد دانشگاهی اصفهان
329
مهندسي ايمني و آزمايشگاه / حسيني / جهان جام جم
330
مهندسي ایمنی فرايند / دكتر كوهپايي / فن آوران
331
مهندسي ایمنی  ( تكنيك ها * اصول * كاربردها) / ترجمه بني نجاريان/پويش انديشه اصفهان
332
مهندسي كنترل آلودگي هوا (ج 1 ) / دكتر بهرامي /  فن آوران
333
مهندسی ایمنی / دکتر فام / فن آوران
334
مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک / مهندس حلوانی/ سبحان
335
مهندسی حریق / گل محمدی/ فن آوران
336
مهندسی خطا های انسانی  ج 1  / مهندس حاجی حسینی / فن آوران
337
مهندسی روشنایی / کلهر / سهامی انتشار
338
مهندسی روشنایی / گل محمدی / دانشجو همدان
339
مهندسی صدا و ارتعاش  / گل محمدی / دانشجو همدان
340
مهندسی عوامل انسانی در تولید ( ارگونومی ) / چوبینه / شیراز
341
مهندسی فاکتورهای انسانی ( ارگونومی ) ج اول – ارگونومی کار / دکتر مرعشی / بصیرن
342
نقل وانتقال ایمن مواد نفتی سبک/مهندس قدیری/ برگا
343
نكات اجرايي ايمني / مهندس تابان /  نشر يزدا 
344
نگاهی بنیادین و نوین به ایمنی و حوادث از دیدگاه مهندسی رزیلینس / شیرالی/ یزدا
345
نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی / دکتر نیک پی / فن آوران
346
نوبت کاری / دکتر چوبینه
347
واژه نامه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست / دکتر لاهیجانیان
348
واژه نامه ایمنی و بهداشت حرفه ای/ صالحی
349
وسایل حفاظت فردی / شجاعی
 
فروشگاه کتاب و خدمات دانشجویی سبا
http://www.sababook.blogfa.com
اصفهان خیابان هزار جریب / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –  دانشکده بهداشت
تلفن / فاکس  36698480   031  و    09133067093    فتوحی
 
+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در جمعه 1393/08/30 و ساعت 7:49 بعد از ظهر |

تقدیم به همسرم

من درد ترا زدست آسان ندهم


دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم


از دوست به یادگار دردی دارم


کان درد به صد هزار درمان ندهم

پرویز    پائيز۱۳۹۳

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در شنبه 1393/07/12 و ساعت 5:20 بعد از ظهر |

  بنام خدا

 منابع و زمان آزمونهای

 كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي

كليه كتابهاي ذكر شده تنها جنبه راهنمايي داشته و قابل تغيير مي باشد . با تشكر از جناب آقاي دكتر محمدفام كه در تهيه اين مطلب همكاري داشتند.

 آزمون كارشناسي ارشد رشته بهداشت حرفه اي توسط دو مرجع برگزار مي گردد . سازمان سنجش و وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي .

1-     دانشگاه تربيت مدرس

زمان ثبت نام : اواخر آبانماه از طريق ويژه نامه پيك سنجش و خريداري دفترچه مربوطه از باجه پست زمان آزمون : حدود  ۱۰-۱۲اسفند ماه همان سال

مواد امتحاني و ضرائب :

 فيزيك 1،بهداشت حرفه اي 2 ، شيمي 1 ، رياضيات 1 ، فيزيولوژي 1 ،  ، زبان پزشکی 1

1.    منابع مفيد براي هر درس:

بهداشت حرفه اي : هر كتابي با موضوع بهداشت حرفه اي مفيد ميباشد ولي كتابهاي نامبرده در دسترس و نسبتا كامل ميباشند .

ارگونومي : مهندسي عوامل انساني دکتر چوبينه و ارگونومي عبدلي ارمکي ،

   مدیریت کاربرد ارگونومی وبهره وری / دکتر حبیبی

تهويه صنعتي : دکتر جعفري ، تهويه صنعتي مهندس اميرحسين متين

صدا و ارتعاش: مهندسي صدا مهندس گلمحمدي

ايمني: مهندسي ايمني محمدفام و جزوات دانشگاههاي همدان، تهران و اصفهان ، حريق: جزوات ايمني دانشگاه همدان و مهندس حريق مهندس گلمحمدي(100 ص اول) ، عوامل شيميايي : نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي محيط کار جلد 1و2 دکتر بهرامي ، شرايط جوي : تنش هاي حرارتي محيط کار دکتر گلبابايي 

سم شناسي: سم شناسي صنعتي جلد 1و2 دکتر ثنايي و مقدمه اي بر سم شناسي ن تيمبرل ، سم شناسی دکتر شاه طاهری ، سم شناسی دکتر نجف آبادی

بيماريها : طب کار و بيماريهاي شغلي دکتر حسن آبادي / طب کار جلد 1و2 دکتر عقيلي نژاد /  مسموميت هاي ناشي از کار دکتر قضايي و 3 جلد کتب تستهاي طبقه بندي شده بهداشت حرفه اي/ داود افشار ، كليات بهداشت حرفه اي تاليف عليرضا چوبينه از دانشگاه شيراز ، بهداشت كار تاليف پريوش حلم سرشت و عليرضا چوبينه

شيمي : شيمي مورتيمر جلد 2(فصل اول اسيد و باز – تعادلهاي الکتروليتي 1و2 – شيمي آلي) – محلولها و غلظتهاي آنها مولاريته، نرماليته و ...

2.  رياضي : لويي ليتهلد جلد 1 . 2 . 3  ، کتاب رياضي علوم انساني براي ورود به مقطع کارشناسي ارشد. چاپ ديباگران و بيشتر مباحث تابع، حد، مشتق، کاربرد مشتق، انتگرال، تصاعد هندسي و حسابي

3.       فيزيك : کتب دروه دبيرستان بويژه مباحث مکانيک، نور، موج، گرما،    ترموديناميک و الکتريسته ، فيزيك هاليدي جلد 1 ،2 ،3

4زبان تخصصي پزشکی  : كتاب لزگی

 

زمان اعلام نتايج : ابتدا توزيع كارنامه صورت ميپذيرد(ارديبهشت بعد از امتحان ) پس از مجاز به انتخاب رشته بودن فرم انتخاب رشته را پر نموده و ارسال ميكنيد و سرانجام در 8 شهريور نتايج نهايي اعلام ميگردد.

 

2-     دانشگاههاي علوم پزشكي

زمان ثبت نام : اواخر اسفند ماه

زمان آزمون : اواخر خرداد ماه

منابع مفيد براي هر درس :

بهداشت حرفه اي : سم شناسي صنعتي 1 و 2 دكتر غلامحسين ثنايي ، مسموميتهاي عمده ناشي از كار دكتر صمد قضايي ، مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد (ارگونومي ) مارتين هلاندر ترجمه عليرضا چوبينه ، مهندسي ايمني دكتر ايرج محمد فام ، بيماريهاي شغلي دكتر علي صادقي حسن آبادي

Principles of Biochemical Toxicology                       john Timbroll

Industrial Toxicology                                               philip & Willams

Occupational and Enviromental Medicine               Joseph ladou

Evaluation of ambient air quallity by personnel monitoring (1&2)           linch,A,L

Air sampling Instrument                                                                           ACGIH

 ساير دروس مانند قبل ميباشد .

 با آرزوي موفقيت شما در تمامي مراحل زندگي                                     www.sababook.blogfa.com 

نقل از سایت    http://ghalenoy.persianblog.com/

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در جمعه 1393/05/03 و ساعت 9:31 قبل از ظهر |

ليست سؤالات ساليانه كارشناسي ارشد  تمامی رشته هاي پیرا پزشكي

 

سال هاي 86-80 موجود است

آمار زيستي ۹۳-۸۰

آموزش بهداشت  ۹۳-۸۰

آموزش پزشكي

اپيد ميولوژي

اعضاء مصنوعي

اقتصاد بهداشت ۹۴-۹۳

انگل شناسي

ايمني شناسي

بافت شناسي

                       نمونه سوالات ارشد  و دکتری بهداشت حرفه اي  : ۹۳-۸۰

 منابع مفيد براي هر درس:

 

بهداشت حرفه اي : هر كتابي با موضوع بهداشت حرفه اي مفيد ميباشد ولي كتابهاي نامبرده در دسترس و نسبتا كامل ميباشند .

 

ارگونومي : مهندسي عوامل انساني دکتر چوبينه و مکانیک بدن  و اصول طراحی ایستگاه کار  ( ارگونومي  ) / عبدلي ارمکي ، مدیریت کاربرد ارگونومی / دکتر حبیبی

تهويه صنعتي :  تهويه صنعتي / دکتر جعفري و تهویه صنعتی/ دکتر متين

صدا و ارتعاش: مهندسي صدا / مهندس گلمحمدي

ايمني: مهندسي ايمني /  دکتر محمد فام  و دکتر جعفري  

حريق: مهندسی حريق  / مهندس گلمحمدي

عوامل شيميايي : نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي محيط کار جلد 1و2 و۳ دکتر بهرامي

شرايط جوي : تنش هاي حرارتي محيط کار دکتر گلبابايي 

سم شناسي: سم شناسي صنعتي جلد 1و2 دکتر ثنايي و مقدمه اي بر سم شناسي ن تيمبرل - و سم شناسی شغلی / دکتر شاه طاهری 

بيماريها :

طب کار و بيماريهاي شغلي دکتر حسن آبادي

طب کار جلد 1و2 دکتر عقيلي نژاد

مسموميت هاي ناشي از کار دکتر قضايي

کتاب OHT تست هاي طبقه بندي شده بهداشت حرفه اي/ داود افشار ( جلد ۳- ۱ )

کليات بهداشت حرفه اي تاليف عليرضا چوبينه از دانشگاه شيراز 

بهداشت كار تاليف پريوش حلم سرشت و عليرضا چوبينه

 

بيوشيمي

بيوشيمي باليني

پرستاري

حشره شناسي

رفاه اجتماعي

روانشناسي باليني

ژنتيك انساني

سم شناسي

 علوم تشريحي ( آناتومي )

علوم تغذيه  ۹۳-۸۰

علوم و صنايع غذايي

فيزيك پزشكي

فيزيولوژي

قارچ شناسي

كاردرماني رواني

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

مامائي

مدارك پزشكي

مدد كاري اجتماعي

مديريت توانبخشي

مديريت خدمات بهداشتي

مهندسي پزشكي

ميكروبشناسي

ويروس شناسي

هماتولوژي

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در جمعه 1393/05/03 و ساعت 7:33 قبل از ظهر |
 

 

 کتابهای تخصصی و آزمون هاي ارشد & دکتری بهداشت محیط / مرداد  ۱۳۹۳ 

ردیف

عنوان

1

آلودگی هوا  (نکات کلیدی آزمون های ارشد-دکترا  )/ دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر

2

آلودگی هوا / جرمی کولتز – ترجمه دکتر ندافی / نوآوران علم /

3

آلودگی هوا / وارنر – ترجمه دکتر ندافی / انتشارات نص

4

تصفیه آب / مهندس علی پور / دانش نما اصفهان

5

تصفيه خانه هاي فاضلاب ( برنامه ريزي ، طراحي و راهبري ( ج 1 ) / دكترمحمد مهدي امين / علوم پزشكي اصفهان

6

تکنولوژی آب و فاضلاب ( جمع آوري و تصفيه فاضلاب ) Hammer / مهندس فروغي / علوم پزشكي اصفهان

7

تکنولوژی آب و فاضلاب / دکتر محوی /خانیران

8

درسنامه جامع آلودگی محیط زیست ( آلودگی هوا – مدیریت مواد زائد جامد ) دکتر ززولی / سماط

9

درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب ج 1 / دکتر ززولی / سماط )

10

درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب ج 2 / دکتر ززولی / سماط

11

درسنامه جامع کلیات بهداشت محیط/ دکتر  ززولی/ سماط

12

راهنمای کار بردی مدیریت پسماند  ( یک دوره ) ج 1 و 2  / محمد رضا خانی /  خانیران

13

راهنمای کار بردی مدیریت پسماند ) HAND BOOK ) ج 1  ,  2 /  محمد رضا خانی /  خانیران

14

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب / دکتر محوی  1373

15

طراحی تصفیه خانه فاضلاب / دکتر قلی کندی / آییژ

16

طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب ( کاوامورا ) ترجمه دکتر ترابیان / دانشگاه تهران

17

كنترل آلودگي هوا / دكتر بينا ، مهندس فروغي  / علوم پزشكي اصفهان

18

گتاب بهداشت محيط چكيده اي از (  6 ) عنوان درسي بهداشت محيط به همراه  حل ( 9 ) دوره آزمون هاي ارشد

19

گلیات بهداشت محيط / ( سالواتو ) / مهندس حسینی / خانیران

20

گلیات بهداشت محيط / ( سالواتو ) مجموع سوالات ارشد و دكتري / دكتر ززولي / اتتشارات  اترك

21

مجموعه سئوالات کنکور ارشد و دکتری بهداشت محیط / انتشارات فرهنگ

22

مدیریت جامع پسماند  ( اصول مهندسی و مسائل مدیریتی ) ج 1 / جورج چوپانو گلوس / ترجمه دکتر جعفرزاده  / خانیران

23

مدیریت جامع پسماند  ( اصول مهندسی و مسائل مدیریتی ) ج 2 / جورج چوپانو گلوس / ترجمه دکتر جعفرزاده  / خانیران

24

مواد زائد جامد  ج 1  / دکتر عمرانی

25

مواد زائد جامد  ج 2  / دکتر عمرانی

26

مهندسی آب ( قسيم )  ( برنامه ریزی ، طراحی وبهره برداری ج : 1/ دکتر موسوی / نشر حفیظ

27

مهندسی آب ( قسيم )  ( برنامه ریزی ، طراحی وبهره برداری ج : 2/ دکتر موسوی / نشر حفیظ

28

مهندسی فاضلاب  ( تصفیه واستفاده مجدد ) متکف  ج : 1 ( قسمت : (1و2و3 ) / دکتر خانی / خانیران

29

مهندسی فاضلاب  ( تصفیه واستفاده مجدد ) متکف  ج : 2 ( قسمت : ( 3و4و 5 )/ دکتر جعفرزاده / خانیران

30

مهندسی کنترل آلودگی هوا  ج 1   / دکتر ترکیان

31

مهندسی کنترل آلودگی هوا  ج 2   / دکتر ترکیان

32

میکروبیولوژی فاضلاب ( بیتون ) / دکتر میرهندی – دکتر نیک آئین

33

میکروبیولوژی کاربردی آب و فاضلاب / دکتر قلی کندی / آییژ

34

میکروبیولوژی مواد زائد جامد / مهندس رفیعی / اندیشه رفیع

35

نکات کلیدی آزمون های ارشد ، دکترا  - کلیات بهداشت  محیط / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

36

نکات کلیدی آزمون های ارشد ، دکترا – آب وفاضلاب / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

37

نکات کلیدی آزمون های ارشد، دکترا - آلودگی هوا / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

38

وازه نامه بهداشت محیط / احرامپوش / سبحان

اصفهان خیابان هزار جریب / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   دانشکده بهداشت 

 تلفن / فاکس  36698480   031  و    09133067093    فتوحی

سفارشات راه دور پذیرش وارسال میگردد

 http://www.sababook.blogfa.com

 

***

کارشناسی ارشد بهداشت محیط خانیران

ردیف

عنوان

1

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آب و آلودگی آن          ( 1 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

2

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  تصفیه فاضلاب           ( 2 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

3

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مواد زائد و جامد        ( 3 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

4

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آلودگی هوا                ( 4 - کارشناسی ارشد  ) / خانیران

5

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  کلیات به داشت محیط   ( 5 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

6

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  شیمی آلاینده ها         ( 6 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

7

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  میکرو بیولوژی محیط ( 7 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

8

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مهندسی آب              ( 8 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

9

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مهندسی فاضلاب       ( 9 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

10

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  زبان عمومی            ( 10 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

11

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  ریاضیات آماری       ( 11 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

12

پر سش های چهار گزینه ای  // هیدرو لیک , مکانیک سیالات       ( 12 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

13

پرسش هاي چهار گزینه ای  //  ریاضایات عمومی ومهندسی        ( 13 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

14

پر سش های چهار گزینه ای // //  زبان عمومی و تخصصی دکتری ( 14 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

 

 

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در پنجشنبه 1393/05/02 و ساعت 8:16 بعد از ظهر |