کتاب بهداشت حرفه ای  &  ایمنی صنعتی & HSE      مرداد  ۱۳۹۳

رديف

عنوان

1

1010 واژه تخصصي و ضروري آلودگي هاي محيط زيست ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي / فن آوران

2

1010 واژه تخصصي و ضروري ايمني صنعتي ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي/ فن آوران

3

1010 واژه تخصصي و ضروري بهداشت حرفه ای  ( فلش كارت ) براي كنكور / مصدقي/ فن آوران

4

CDT از دید گاه  ارگونومی و طب کار / موعودی

5

HSE در طراحی و اجرای ساختمان ( طراحی ، اجرا ، ساخت ، مقاوم سازی ) /مهندس ترکاشوند / فدک

6

Occupational  Medicine Secrets /  /  Rosemarie تيمورزاده

7

threshold Limit Values for cemical substances  / TLV  ۲۰۰۶  لاتین

8

آئين نامه ايمني در معادن / موسسه كار

9

آئين نامه حفاظت فني و بهداشت در كار  كشاورزی / موسسه كار

10

آئين نامه حفاظت و به داشت عمومي در كار گاه ها / موسسه كار

11

آئين نامه حفاظتي كار گاه هاي ساختماني / موسسه كار

12

آئين نامه حفاظتي  مولد بخار و ديگهاي آبگرم / موسسه كار

13

آئين نامه كميته حفاظت  و بهداشت كار / موسسه كار

14

آئین نامه ها  ودستور العمل های  اجرایی قانون کار ج2 / الهیان / موسسه کار

15

ارتعاش انسانی  / دکتر علیمحمدی / فن آوران

16

ارزيابي ريسك حريق / دكتر ستاره ، دكتر كوهپايي / فن آوران

17

ارزیابی ایمنی فرآیندی در صنایع شیمیایی /  مهندس ارزنده /  فن آوران

18

ارزیابی بیولوژیکی  تماس با مواد شیمیایی / مشکاتی/ فن آوران

19

ارزیابی ریسک در صنایع به شیوه ردیابی انرژی ../مهندس زراوشانی

20

ارزیابی  کمی ایمني / فام

21

ارکونومی در ایستگاه کار با کامپیوتر

22

ارگونومي در توانبخشي و مراقبت هاي بهداشتي / نویسنده : والري . جي

23

ارگونومي كاربردي / دكتر الهياري / فن آوران

24

ارگونومی / افضلی

25

ارگونومی حمل ونقل بار های دستی / دکتر حبیبی

26

ارگونومی در ایستگاه کار با کامپیوتر / نویسنده : مجید معتمد زاده .

27

ارگونومی در توانبخشی و مراقبت های بهداشتی / مهندس قانع / فن آوران

28

ارگونومی در حمل دستی بار / مهندس رضازاده

29

ارگونومی در صنعت ساخت و ساز / نویسنده : محمد حاج آقازاده

30

ارگونومی رباتهای صنعتی

31

ارگونومی  و ایمنی در طراحی ابزار دستی / دکتر سراجی

32

آزمایشگاه ارگونومی  صنعتی/  ابوالفضلی

33

آسانسور وپله برقي ( راهنماي ايمني و نجات ) / مهندس الهيان /  نشر يزدا

34

استاندارد    ISO 50001  : 2011 / مشیر نیا / فن آوران

35

استاندارد 2007 : 18001  OHSAS  و ارزیابی مدیریت ریسک / امیر شکاری – دکتر فام / فن آوران

36

استاندارهای مهندسی کار در ارتفاع /  موعودی

37

آشنایی با اصول ارگونومی مهندسی انسانی/صمدی

38

آشنایی با ایمنی و خطرات در آزمایشگاه

39

آشنایی با روش استاندارد خود ممیزی ایمنی در صنایع / منهدس تاجیک / فن آوران

40

آشنایی با طراحی سیستم های تهویه صنعتی و تصفیه کننده های ( سلیکون ها ) / فشارکی /  فن آوران

41

اصطلاحات و اختصارات اختصاصي ( بهداشت حرفه اي- محيط )/ محمد ايماني / هلال سبز

42

اصطلاحات و اختصارات عمومي ( بهداشت – ايمني – طب كار )

43

اصول ارگونومی در طراحی حمل دستی کالا / نائینی / فن آوران

44

اصول ايمني در صنعت و خدمات / دكتر ارقامي / فن آوران

45

اصول ایمنی در صنعت  / رئوف / استاد مشهد

46

اصول ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان / درویش زاده  / فن آوران

47

اصول بهداشت ، ایمنی  و محیط زیست  در کار / دکتر فیاض بخش / فن آوران

48

اصول حفاظت از انفجار در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي

49

اصول ده گانه ارگونومي / مهندس حكم آبادي و مهدس حلواني / سبحان

50

اصول طراحي روشنايي از ديدگاه ايمني وبهداشت / مهندس احمديان / نشر طراح

51

اصول مهندسي ايمني در طراحي سامانه هاي فضايي/ علي اصغر خواجه وندي

52

اصول و بهداشت کار ( حفاظت صنعتی ) / کاظمی

53

اطفاي حريق: آتش/ ساختمان / ايمني- / مهندس شادابي / نشر يزدا

54

افزايش بهره وري سود از طريق ايمني و بهداشت/ موريس آكسنبرگ

55

افزایش بهره وری و سود ازطریق ایمنی وبهداشت + CD /مهندس اوستاخان / فن آوران

56

امنيت و ايمني HVAC / زرافشان / نشر يزدا

57

آموزش اثر بخش در HSE – تكنيك ها ، بازي ها و تمرين ها / دكتر فام / فن آوران

58

آموزش اثر بخش در HSE تكنيك ها ، بازي ها و تمرين ها /نویسنده: ايرج محمد فام

59

آموزش ایمنی ( خطرات جریانهای الکتریکی ) / مهندس مکبری / دانشگاه شهید عباسپور

60

آموزش کاربردی محاسبات ساختمان / مهندس طباطبایی/ فدك

61

آموزش نرم افزار ارزيابي ريسك + CD / دكتر ناصر زاده / فن آوران

62

آناليز حوادث بر اساس مدل هاي سنتي ( خطي ) و سيستماتيك ( غير خطي ) / دمتر شيرالي / فن آوران

63

آنالیز خطر و ارزیابی ریسک در فرایندهای شیمیایی / دکتر الهیاری

64

انسان آنتروپو متری ارگونومی در عمل / دکتر چوبینه / مهندس موعودی

65

انسان و تنش های حرارتی / دکتر گلبابایی / دانشگاه تهران

66

انگليسي اختصاصي  ( ايمني – بهداشت محيط – طب كار )/ محمد ايماني / هلال سبز

67

ايمني ، بهداشت  و محيط زيست در ريخته گري / مهندس ماستري فراهاني / فن آوران

68

ايمني در شبكه هاي توزيع برق / اسماعيل نوري

69

ايمني در صنايع نفت و گاز / مهندس كريمي / آيلار

70

ايمني در محيط كار 1 / دكتر ارقامي / فن آوران

71

ايمني در معادن / مهندس ابراهيمي / فن آوران

72

ايمني روبات هاي صنعتي/ مليحه آورزماني

73

ایمنی برق برای مهندسین / مهندس شیرازی  -دکتر حلوانی / سبحان

74

ایمنی حریق / مهندس  انصاری / فدک

75

ایمنی در آزمایشگاههای شیمی دانشگاهی / هاشمی / دانش کار

76

ایمنی در انبار / بابک کاظمی / پشتون

77

ایمنی در برق / احمدی            

78

ایمنی در برق / دکتر جعفری / فدک

79

ایمنی در پروزه های عمرانی / یزدی / فدک

80

ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، وتجهیزات باربرداری / ج1 جرثقیل ها / مهندس امیر نژاد / فدک

81

ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، / ج2 تجهیزات ومتعلقات باربرداری ، بالابرها وروش بستن بار / مهندس امیر نژاد / فدک

82

ایمنی در جرثقیل ها ، بالابرها ، وتجهیزات باربرداری / ج3  لیفتراک / مهندس امیر نژاد / فدک

83

ایمنی در سازه های  زیر زمینی /  مهندسین مشاور گنو / فدک

84

ایمنی در سیلندرهای گاز تحت فشار / اوستاخان / فن آوران

85

ایمنی در صنعت 1 / مهندس حلوانی / سبحان

86

ایمنی کار در آزمایشگاه / مهدس صادقی / دانشگاه آزاد تهران

87

ایمنی کار در تونل / مهندسین مشاور گنو / فدک

88

ایمنی کاربردی در برابر آفت کشها / ذکتر ارقامی/ فن آوران

89

ایمنی کاربردی در صنایع / دکتر حبیبی /   فن آوران

90

ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت / دکتر حبیبی / فن آوران

91

ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر حلوانی / سبحان

92

ایمنی و بهداشت برای مهندسین / دکتر فام/ فن آوران

93

ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج1) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی

94

ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج2) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی

95

ایمنی و بهداشت حرفه ای از تئوری تاعمل  (ج3) مرجع کامل ایمنی وبهداشت محیط کار/ مهندس کرمی

96

ایمنی و بهداشت در جوشكاري / فدك

97

ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی / مهندس حسن بیگی / فدك

98

ایمنی و بهداشت شغلی ( در صنایع آهن وفولاد )  /  ویستار

99

ایمنی و بهداشت مواد در صنعت MSDS / مهدس قاسمی /  سبحان

100

ایمنی و بهداشت و شرایط کار در انتقال تکنولوژی/ دکتر فام

101

ایمنی و بهداشت ومحيط زيست در ريخته گري / منهدس فراهاني / فن آوران

102

ایمنی و حفاظت فنی / شعبان زادن / کیومرث

105

ایمنی و حفاظت فنی  / نبهانی / یاد واره اسدی

103

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا / مهندس سرمد نهری / انتشارات آذر

104

آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار / موسسه کار و تامین اجتماعی

106

بانك سوالات ارگونومي / كارشناسي * كارشناسي ارشد * دكترا  / مهندس حكم آبادي / سبحان

107

بانک سوالات ايمني / كارشناسي ، ارشد ودكتري / مهندس رحيم آبادي / فن آوران

108

بانک سوالات بهداشت حرفه ای ( ارشد ودکتری ) ج 1عمومی / سلطان زاده / خسروي - دیباج

109

بانک سوالات بهداشت حرفه ای (ارشد ودکتری ) ج 2 + اختصاصی / سلطان زاده /  خسروي -  دیباج

110

بررسی تولید و انتشار سم HF در فراین غنی سازی اورانیوم / مهدس بدریان /  مرسل

111

بهداشت ، ایمنی در آزمايشگاه و محيط هاي صنعتي / مهندس طلايي / متالون تهران

112

بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE   ) در فرايند هاي صنعتي /دكتر خادمي / خانيران

113

بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE   )دکتر مقصودلو/ فدک

114

بهداشت ، سلامتی کمکهای اولیه / دکتر علیجانیان

115

بهداشت حرفه ای / آرام تیر گر / اندیشه رفیع

116

بهداشت در بلایا

117

بهداشت شغلي در دندانپزشكي  و دندانسازي / دكتر گلبابايي / دانشگاه تهران

118

بهداشت شغلي و طب كار / دكتر علي صلدقي حسن آبادي

119

بهداشت شغلی و در محیط های گرم / گلبابایی / دانشگاه تهران

120

بهداشت کار / حلم سرشت / چهر

121

بهداشت محیط و ایمنی کار / بهنودی / بشری

122

بهداشت هوا و روشهاي مبارزه با آلاينده ها / امير بيگي / انديشه رفيع

123

بهداشت و ايمني فضاهاي سبز / مهندس يوسفي/ علوم پزشكي اصفهان

124

بيمازيهاي ناشي از عوامل فیزیکی محيط كار / صمد قضايي

125

بیماری های دستگاه تنفسی ناشی از کار / دکتر عقیلی نژاد / ارجمند

126

بیماریها و عوارض ناشی از کار ( طب کار ) / دکتر قضایی

128

پاسخ انسان به ارتعاش / دکتر نصیری / دانشگاه آزاد تهران

127

پاك كننده هاي هوا / دكتر جعفري / فدك

128

پایش هوا در محیط کار ج 1/ دشمن فنا یزدی / اندیشه رفیع

129

پایش هوا در محیط کار ج 2/ دشمن فنا یزدی / اندیشه رفیع

130

پدافند غير عامل در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي/ محمد بهزادي / فن آوران

131

پدافند غير عامل هسته اي ،  معماري پناهگاه / مهندس هاديان /  نشر يزدا

132

پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 1 ) / انتشارات فرهنگ

133

پرسش های چهار گزینه ای  ( 2500 تست دروس عمومی  ج : 2 ) / انتشارات فرهنگ

134

پيشگيري از حريق / دكتر لاهيجانيان / فن آوران

135

تجهیزات حفاظت فردی / دکتر فام / فن آوران

136

تحليل سيستماتيك ايمني ناوگان ريلي / مهندس شهنايي / فن آوران

137

تحلیل اثر بخش سیستم  ایمنی / مهندس آذر برزین/ فن آوران

138

تشخیص زود رس بیماریهای ناشی از کار  / حجازی

139

تعاريف ، فرمولها ومعادلات براي متخصصين ايمني وبهداشت حرفه اي / دكتر غلام نيا / سبحان

140

تكنيكهاي ايمني رها سازي ونجات در حوادث وسوانح خودروها / مهندس جوادي نيا /  فن آوران

141

تکنیک های ایمنی آنالیز خطا (FTA)))/ دکتر فام

142

تکنیک های ایمنی آنالیز شغلی JSA  

143

تکنیک های ایمنی آنالیز مقدماتی خطر (PHA)))دکتر فام

144

تکنیک های ایمنی مطالعه عملیات و خطر/  HAZOP  )/ دکتر فام / فن آوران

145

تنظيم شرايط جوي محيط كار / دكتر گلمحمدي / دانشجو همدان

146

تهویه صنعتی / دکتر جعفری / فدک

147

جمع آوري وپالايش آلاينده هاي هوا ( ذرات)/ مهندس متين/ فن آوران

148

جنبه های بهداشتی پرتوها  /  مهندس یوسفی

149

جنبه های بهداشتی مواجه با پرتوهای غير یونساز  /  دکتر علي آبادي / كرشمه همدان

150

جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز  /  دکتر منظم / فن آوران

151

چشم اندازی بر آینده ی ایمنی و بهداشت کار / ( نوزدهمین کنگره جهانی استانبول )

152

چك ليست هاي ايمني ، بهداشت ، محيط زيست(HSE) و فني در پروژه هاي عمراني نویسنده: مهدي اديبي / فن آوران

153

چک لیست نظارت بر ایمنی کارگاه / مهرداد لاهوتی / فدک

154

چک لیست های ایمنی کار های ساختمانی / مهندس سلحشور/ مهندسین مشاور گنو

155

حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا / TLV / ترجمه فارسي

156

حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا / TLV كتاب لاتين

157

حفاظت ایمنی ( مدیریت سیستم ایمنی ) / مهندس سیروس  / مانی

158

خلاقیت در ایمنی بهداشت و محیط زیست / دکتر فام / فن آوران

167

دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار ( ج  :4-1)

159

در آمدي بر سلامت ، ايمني و محيط زيست (HSE) در آموزه هاي ديني / نویسنده /: مهدي جهانگيري

160

درسنامه ايمني وبهداشت براي مهندسين (مجموع سوالات  كارشناسي و ارشد ) / مههندس حاج بابايي / فن آوران

161

درسنامه جامع بهداشت حرفه ای 1 ( کاردانی – کارشناسی )/ سلطان زاده

162

درسنامه جامع بهداشت حرفه ای 2( کاردانی – کارشناسی )/ سلطان زاده

163

درسنامه جامع زبان علوم پزشکی / لزگی / نشر جامعه نگر

164

درسنامه جامع مهندسي بهداشت حرفه اي  / مهندس زيوري دلاور / سبحان

165

درسنامه جامع مهندسي بهداشت حرفه اي  / مهندس زيوري دلاور / سبحان

166

درسنامه جامع فيزيك در بهداشت / مهندس مكرمي / سبحان

168

دستور اعمل های کاربردی HSE به انضمام قوانین مسکن و شهرسازی و تامین اجتماعی / مهندس ادیبی

169

دستورلعمل و آئین نامه های ایمنی و حفاظت کار / ادار کل بازرسی کار / فدک 

170

راحتی و طراحی ( ارگونومی ) مهندس موعودی  / فدک

171

راهبرد ارگونومی برای حمل ونقل دستی بار + CD آموزشی /  فن آوران

172

راهنماي پرميت سيستم مجوز ايمن انجام كار/ محمد بهزادي

173

راهنماي كاربردي الزامات ايمني ، بهداشت و محيط زيست در محيط كار / مهندس صالحي / فن آوران

174

راهنمای استاندارد بین المللی ایزو

175

راهنمای استقرار ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  شغلی مبنی بر استاندارد/18001  / مهندس ارزنده / فن آوران

176

راهنمای استقرار ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000

177

راهنمای ایمنی و حفاظت در کار با موادشیمیایی / تجریشی/کاووش قلم

178

راهنمای ایمنی وبهداشت و شرایط محیط کار کار  HSE/ میرزایی

179

راهنمای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  ( HSE ) در پروژه های عمرانی/ دکتر نصر آزادانی / به آوران

180

راهنمای پالایش هوا / دکتر گلبابایی / دانشگاه تهران

181

راهنمایی بر روش شناسی در ارگونومی / دکتر سراجی / فن آوران

182

رساله روش هاي ارگونومي و فاكتور هاي انساني / دكتر سراجي /  فن آوران

183

رفتار شناسی آتش سوزی / مهندس رهبر/ فن آوران

184

رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیک

185

روش کار با نرم افزار ارزیابی سیستم و ثبت ارگونومی  +   CD/ مهندس صادقی / نشر عقیل

186

روش ها و وسایل نموبرداری از آلاینده های هوای محیط کار/ دکتر چوبینه

187

روش هاي نمونه برداری از آلاینده های هوا / دکتر باکند /اندیشه رفیع

188

روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 1 )

189

روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 2 )

190

روش هاي نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها در هوا ( ج 3 )

191

روش های ارزشیابی در بهداشت صنعتی/ دکتر گلبابایی/ دانشگاه تهران

192

روش های ارزیابی ارگونومی ( رویکرد نرم افزاری ) + CD / دکتر معتمد زاده / فن آوران

193

روش های ارزیابی ارگونومی ، راهنمای انتخاب و کاربرد(جلد اول) / نویسنده : علی اکبرکیخامقدم / فن آوران

194

روش های کنترل آلودگی هوا / دكتر فام

195

روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا (  ج 1 ) : کنترل ذرات / دکتر بهرامی

196

روشنايي محيط كار / محمد ايماني / هلال سبز

197

روشنایی در ایمنی وبهداشت / دکتر کاکویی

198

رویکرد مهندسی به خطاهای انسانی تغییر محیط کار به جای تغییر انسانها / ارزنده

199

ریاضیات بهداشت ، پیراپزشکی و ارگونومی بر اساس سر فصل های وزارت بهداشت /ارغوانی /سبحان

200

سلامت شغلی ( درسنامه ای برای کرکنان سیستم مرقبت های بهداشتی اولیه ) ( PHC  ) / فن آوران

201

سلامتی و ایمنی در ساختمان / اطیابی / فدك

202

سم شناسي شغلي / دكتر شاه طاهري / براي فردا

203

سم شناسي شغلي / ويرايش دوم / دكتر نجف آبادي - دكتر شاه طاهري / خسروي

204

سم شناسی ( ج 1) / پور ثنایی / دانشگاه تهران

205

سم شناسی ( ج 2) / پور ثنایی / دانشگاه تهران

206

سم شناسی ( ج 2) / پور ثنایی / دانشگاه تهران

207

سم شناسی : حشره کشها ، کنه کشها ،  ودیگر جانوران ... / دکتر خنجانی / دانشگاه همدان

208

سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی / دکتر اصلانی / دانشگاه فردوسی مشهد

209

سم شناسی صنعتی / قاسمخان / برای فردا

210

سم شناسی فلزلت همراه  تستهای کنکور ارشد و دکتری / دکتر واریانی/ فن آوران

211

سم شناسی نانو ذرات / دکتر عمو عابدینی / دانشگاه تهران

212

سيستم هاي ارتباطي، امنيتي و ايمني / عنايتي /  نشر يزدا 

213

سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS-18001  

214

سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 1 ) HSE

215

سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 2 )  HSE 29000

216

سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 3 )HSE 23000

217

سیستم مدیریت اورژانس طب کار / طوسی / ( ج : 4 )  HSE 27500

218

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS / کرمی

219

سیستم مدیریت جامع HSEQ-R بهمراه مدیریت ریسک/مهندس علیزلده / تحقیقات صنعتی ایران

220

سیستم مدیریت یکپارچه / دكتر جهانگيري /  فن آوران

221

سیستم مدیریت یکپارچه در HSE / مهندس یوسفی / فن آوران

222

سیستم های اعلام حریق +  CD  / سلطان دوست / انتشارات پور زند وکیل

223

سیستم های ایمنی /  لاهیجانیان

224

سیستم های مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و کیفیت /کامیاران/ فن آوران

225

شاخص حریق و انفجار ( DOW  ) / دکتر ستاره /فن آوران

226

شرایط جوی محیط کار / بشری

227

شناسی عمومی /دکتر جلال پور / سماط

228

شیوه های مدیریت ایمنی ( تکنیکها و ظرافتها ) / مهنددس علمشاهی /  فن آوران

230

شیوه های  ارزیابی پوسچر در ارگونومی / دکتر چوبینه

229

طب کار و بیماریهای شغلی ( ج 1 )/ دکتر عقیلی نژاد / ارجمند

231

طب کار و بیماریهای شغلی ( ج 2 )/  دکتر عقیلی نژاد / ارجمند

232

طراحي اسپرينكلر ها ( طراحي واجراي سيستم هاي آب پاش اطفاي حريق/ شادابي /  نشر يزدا

233

طراحي پژوهش و آمار براي ايمني و بهداشت / دكتر فام / فن آوران

234

طراحي وكاربرد اسكرابر ها در كنتر آلودگي هوا / دكتر قرباني نيا / فن آوران

235

طناب ها و گره ها در آتش نشانی و امداد / کاید چهار محال / فن آوران

236

فرهنگ تشریحی ایمنی و بهداشت حر فه ای  / غلامی  / سبحان

237

فن آوری کنترل صدا در صنعت / دکتر منظم / فن آوران

238

فن آوری گاز زیستی ( تکنولوؤی بیوگاز ) / دکتر اربابی / فن وران                                                 

239

فیزیولوژی ورزش / خالدان /دانشگاه تهران   ج2

240

فیزیولوژی ورزش / خالدان /دانشگاه تهران   ج1

241

قانون کار با آخرین اصلاحات ( قانون بیمه بیکاری ) 

242

قوانین و مقررات HSE  دکتر صادقی بنیس/ فن آوران

243

کار برد بررسی های ایمنی ( هازوپ) و ( چه می شود اگر ) در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی/ دکتر رعایایی / فن آوران

244

کاربرد های فن آوری نانو در بهداشت و محیط زیست / مهندس کاشی تراش / فن آوران

245

کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی / دکتر جهانگیری/ فن آوران

246

كاهش خطاهاي انساني  و مديريت ايمني/ آذر برزين /  فن آوران

247

كاهش خطاهاي انساني / فن آوران

249

کتابشناسی بهداشت  حرفه ای و ایمنی /  نامقی / فن آوران

250

کلیات بهداشت حرفه ای / چوبینه

251

کلیات خدمات بهداشتی و ایمنی شغلی / الهیار عرب / گلبان

252

کلیات نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوای محیط کار / مهندس قاسمخان  / برای فردا

253

کمک های اولیه در صدمات ورزشی / ئکتر اسدی / دانشگاه تهران

254

کمک های اولیه در ورزش / ثالثی /علم و حرکت

255

کمک های اولیه ورزشی /جلیلیان /دانشگاه

256

گزیده روشهای ارزیابی و کمی سازی ویژگی های ارگونومی محیط کار/ پورقاسمی

261

مبارزه با حريق / دكتر لاهيجانيان / فن آوران

257

مباني و مفاهيم ايمني وبهداشت حرفه اي ( ويژه كارگران ) OHSAS 18001 ( به زبان ساده )

258

مبانی بهداشت حرفه ای به انضمام حدود تماس شغلی / قاسمخان/ برای فردا

259

مبانی مهارت های آتش نشانی در عملیات / دکتر اکبر زاده /  فن آوران

260

مجموعه آزمونهاي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي ( با پاسخ تحليلي و نكات تكميلي /  مهندس حمه رضايي / نشر جامعه نگر

262

مجموعه  سئوالات ارگونومی ( ارشد – دکتری بهداشت حرفه ای وارگونومی )  / ارغوانی – حلوانی / سبحان

263

مجموعه  سئوالات آزمون های کارشناسی و ارشد ایمنی صنعتی  ( 90 – 1385 ) / مهندس طاهری / مانی

264

مجموعه  سئوالات آزمونهای کارشناسی ارشد  بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE/ فن آوران

265

مجموعه سئوالات ( سالیانه  ) کاردانی / کارشناسی

266

مجموعه سئوالات ( سالیانه  )  کارشناسی / ارشد

267

مجموعه سئوالات OHT ( ارگونومی و ایمنی در صنعت) ج2 / برای فردا

268

مجموعه سئوالات OHT ( بیماریهای ناشی از کار و سم شناسی ) ج1  / برای فردا

281

مجموعه سئوالات OHT ( عوامل فیزیکی و شیمیایی ) ج 3 /  برای فردا

269

مجموعه سئوالات بهداشت حرفه ای( کاردانی کارشناسی ) ۷۷-۸۵/ فرهنگ

270

مجموعه سئوالات ریاضیات در علوم پزشکی-  کنکور ارشد وزارت بهداشت و تربیت مدرس/ مکرمی

271

مجموعه سئوالات ریاضیات کنکور ارشد بهداشت حرفه ای ( همراه با درسنامه)/ بیاتیان / فن آوران

272

مجموعه سئوالات کلیات خدمات بهداشتی ( بهداشت حرفه ای )  / موسسه دیباگران

273

مجموعه سئوالات کنکور ارشد و دکتری 87 – 77  بهداشت حرفه ای / انتشارات فرهنگ

274

مجموعه سوالات آزمونهاي ارشد ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) / فن آوران / 4 SDM

275

مجموعه سوالات ایمنی در صنعت / مهندس حلوانی

276

مجموعه سوالات ایمنی صنعتي/ فن آوران

277

مجموعه سوالات چهار گزینه ای  ایمنی صنعتی – کارشناسی ، ارشد ، دکترا / فن آوران

278

مجموعه کتابهای کنکور ارشد ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) آلودگي هاي محيط زيست / فن آوران /  SDM 3

279

مجموعه کتابهای کنکور ارشد ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) ايمني براي محيط كار  / 2 SDM

280

مجموعه کتابهای کنکور ارشد ( بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) بهداشت حرفه اي / فن آوران /  SDM1

282

مجموعه مقررات مشاغل سخت وزیان آور / مهندس اصابتی/فدک

283

مجموعه  سئوالات بهداشت حرفه ای (  کاردانی کارشناسی  ) شناسایی عوامل شیمیایی

284

مخاطرات شغلی پرتوهای فرابنفش / کریمی / فن آوران

285

مدول آموزشی بزنامه پیشگیری از AIDS در محیط کار ( مخصوص کارشناصان بهداشت حرفه ای ) / دکتر غفاری

286

مديريت بهداشت و ايمني بوستان هاي شهري / مهندس يوسفي/ علوم پزشكي اصفهان

287

مديريت حريق ( ج 1 ) / مهندس نادري/ شناخت سيسشهاي اتوماتيك اعلام حريق / فن آوران

288

مدیریت HSE  پیمانکاران در پروژه های عمرانی / مهندس علیزلده

290

مدیریت HSE  در کارگاه های ساختمانی بر اساس استاندارد OSHA  / منهدس اوستاخان / فن آوران

291

مدیریت HSE براي پیمانکاران  + CD / مهندس اديبي / فن آوران

292

مدیریت ایمنی ، نگرشی کاربردی / مهندس بشیری نسب/ فن آوران

293

مدیریت ایمنی در صنعت کشتیرانی  / وزارت راه + فدک

295

مدیریت ایمنی در ورزش / دکتر رضوی / دانشگاه شمال

296

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ( ج1 )/ مهندس دلخوش /  فن آوران

297

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ( ج2 )/ مهندس دلخوش /  فن آوران

298

مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی / دکتر آقاداوود /پارس ایلیا

299

مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن /  طوسی /   HSE 26000

300

مدیریت بحران و طرح ريزي واكنش اضطراري در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي / دكتر جهانگيري /  فن آوران

301

مدیریت تغیییر و کار برد آن در صنایع / مهندس اصفهانی / فن آوران

302

مدیریت حریق ( ج 2 ) / منهدس نادری / فن آوران

303

مدیریت حوادث شیمیایی / دکتر پور آرین /  هلال احمر اصفهان

304

مدیریت خوردگی در صنعت نفت و گاز / دکتر رعایایی / فن آوران

305

مدیریت ریسک / دانشجو / کتابیران

306

مدیریت شرایط اضطراری / کلات پور / فن آوران

307

مدیریت صدا و ارتعاش در محیط کار / دکتر علیمحمدی / اندیشه رفیع

308

مدیریت کارامد ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست با رویکرد گروهی HSE  )  )/ مهندس دلخوش / فن آوران

309

مدیریت کاربرد ارگونومی وبهره وری / دکتر حبیبی / مانی/  اصفهان

310

مدیریت کیفیت جامع و ایمنی / دکتر آزاده / فن آوران

311

مدیریت مواد زاید خطر ناک  / مختارانی

312

مدیریت و ارزیابی ریسک( ارزیابی كمي ریسک QRA ) جلددوم / نویسنده / مهدی جهانگیری / فن آوران

313

مدیریت و ارزیابی ریسک(کلیات و ارزیابی ریسک کیفی( جلد اول / نویسنده / مهدی جهانگیری / فن آوران

314

مدیریت و طراحی ایمنی حریق  /  دکتر حبیبی / یاد واره اسدی

315

مستند سازی و ممیزی برنامه های ارگونومی / نویسندگان : جبرائیل نسل سراجی

316

مسمومیت ارگانوفسفره ها وسایر آفت کشها / دکتر رسولی کوچه/ نشر سالار

317

معرفی مراکز کاریابی جهان / دکتر معاف / سرخدار

318

معماري و حريق / محمدي /  نشر يزدا

319

مقدمه اي بر: ایمنی و بهداشت در برق / دکتر فام / فن آوران

320

مقدمه اي بر حوادث ناشي از برق / دكتر فام

321

مقدمه ای بر ارگونومی / موسسه کار و تامین اجتماعی

322

مقررات ملی ساختمان ایران ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا  ) / مسکن وشهر سازی

323

مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار / مهندس عبدلی

324

ممیزی سیستم های مدیریت HSE / مهندس کرمی / امید مهر

325

منابع صدا در صنعت و محیط زیست / دکتر منظم / فن آوران

326

مهندسي ايمني بارویکرد کاربردی / مهندس گرامی / جهاد دانشگاهی اصفهان

327

مهندسي ايمني و آزمايشگاه / حسيني / جهان جام جم

328

مهندسي ایمنی فرايند / دكتر كوهپايي / فن آوران

329

مهندسي ایمنی  ( تكنيك ها * اصول * كاربردها) / ترجمه بني نجاريان/پويش انديشه اصفهان

330

مهندسي كنترل آلودگي هوا (ج 1 ) / دكتر بهرامي /  فن آوران

331

مهندسی ایمنی / دکتر فام / فن آوران

332

مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک / مهندس حلوانی/ سبحان

333

مهندسی حریق / گل محمدی/ فن آوران

334

مهندسی خطا های انسانی  ج 1  / مهندس حاجی حسینی / فن آوران

335

مهندسی روشنایی / کلهر / سهامی انتشار

336

مهندسی روشنایی / گل محمدی / دانشجو همدان

337

مهندسی صدا و ارتعاش  / گل محمدی / دانشجو همدان

338

مهندسی عوامل انسانی در تولید ( ارگونومی ) / چوبینه / شیراز

339

مهندسی فاکتورهای انسانی ( ارگونومی ) ج اول – ارگونومی کار / دکتر مرعشی / بصیرن

340

نقل وانتقال ایمن مواد نفتی سبک/مهندس قدیری/ برگا

341

نكات اجرايي ايمني / مهندس تابان /  نشر يزدا 

342

نگاهی بنیادین و نوین به ایمنی و حوادث از دیدگاه مهندسی رزیلینس / شیرالی/ یزدا

343

نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی / دکتر نیک پی / فن آوران

344

نوبت کاری / دکتر چوبینه

345

واژه نامه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست / دکتر لاهیجانیان

346

واژه نامه ایمنی و بهداشت حرفه ای/ صالحی

347

وسایل حفاظت فردی / شجاعی

 http://www.sababook.blogfa.com

فروشگاه کتاب و خدمات دانشجویی سبا

اصفهان خیابان هزار جریب / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –  دانشکده بهداشت

سفارشات راه دور پذیرش وارسال میگردد

تلفن / فاکس  36698480  031 و    09133067093    فتوحی

 

 

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در جمعه 1393/05/03 و ساعت 12:54 بعد از ظهر |

  بنام خدا

 منابع و زمان آزمونهای

 كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي

كليه كتابهاي ذكر شده تنها جنبه راهنمايي داشته و قابل تغيير مي باشد . با تشكر از جناب آقاي دكتر محمدفام كه در تهيه اين مطلب همكاري داشتند.

 آزمون كارشناسي ارشد رشته بهداشت حرفه اي توسط دو مرجع برگزار مي گردد . سازمان سنجش و وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي .

1-     دانشگاه تربيت مدرس

زمان ثبت نام : اواخر آبانماه از طريق ويژه نامه پيك سنجش و خريداري دفترچه مربوطه از باجه پست زمان آزمون : حدود  ۱۰-۱۲اسفند ماه همان سال

مواد امتحاني و ضرائب :

 فيزيك 1،بهداشت حرفه اي 2 ، شيمي 1 ، رياضيات 1 ، فيزيولوژي 1 ،  ، زبان پزشکی 1

1.    منابع مفيد براي هر درس:

بهداشت حرفه اي : هر كتابي با موضوع بهداشت حرفه اي مفيد ميباشد ولي كتابهاي نامبرده در دسترس و نسبتا كامل ميباشند .

ارگونومي : مهندسي عوامل انساني دکتر چوبينه و ارگونومي عبدلي ارمکي ،

   مدیریت کاربرد ارگونومی وبهره وری / دکتر حبیبی

تهويه صنعتي : دکتر جعفري ، تهويه صنعتي مهندس اميرحسين متين

صدا و ارتعاش: مهندسي صدا مهندس گلمحمدي

ايمني: مهندسي ايمني محمدفام و جزوات دانشگاههاي همدان، تهران و اصفهان ، حريق: جزوات ايمني دانشگاه همدان و مهندس حريق مهندس گلمحمدي(100 ص اول) ، عوامل شيميايي : نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي محيط کار جلد 1و2 دکتر بهرامي ، شرايط جوي : تنش هاي حرارتي محيط کار دکتر گلبابايي 

سم شناسي: سم شناسي صنعتي جلد 1و2 دکتر ثنايي و مقدمه اي بر سم شناسي ن تيمبرل ، سم شناسی دکتر شاه طاهری ، سم شناسی دکتر نجف آبادی

بيماريها : طب کار و بيماريهاي شغلي دکتر حسن آبادي / طب کار جلد 1و2 دکتر عقيلي نژاد /  مسموميت هاي ناشي از کار دکتر قضايي و 3 جلد کتب تستهاي طبقه بندي شده بهداشت حرفه اي/ داود افشار ، كليات بهداشت حرفه اي تاليف عليرضا چوبينه از دانشگاه شيراز ، بهداشت كار تاليف پريوش حلم سرشت و عليرضا چوبينه

شيمي : شيمي مورتيمر جلد 2(فصل اول اسيد و باز – تعادلهاي الکتروليتي 1و2 – شيمي آلي) – محلولها و غلظتهاي آنها مولاريته، نرماليته و ...

2.  رياضي : لويي ليتهلد جلد 1 . 2 . 3  ، کتاب رياضي علوم انساني براي ورود به مقطع کارشناسي ارشد. چاپ ديباگران و بيشتر مباحث تابع، حد، مشتق، کاربرد مشتق، انتگرال، تصاعد هندسي و حسابي

3.       فيزيك : کتب دروه دبيرستان بويژه مباحث مکانيک، نور، موج، گرما،    ترموديناميک و الکتريسته ، فيزيك هاليدي جلد 1 ،2 ،3

4زبان تخصصي پزشکی  : كتاب لزگی

 

زمان اعلام نتايج : ابتدا توزيع كارنامه صورت ميپذيرد(ارديبهشت بعد از امتحان ) پس از مجاز به انتخاب رشته بودن فرم انتخاب رشته را پر نموده و ارسال ميكنيد و سرانجام در 8 شهريور نتايج نهايي اعلام ميگردد.

 

2-     دانشگاههاي علوم پزشكي

زمان ثبت نام : اواخر اسفند ماه

زمان آزمون : اواخر خرداد ماه

منابع مفيد براي هر درس :

بهداشت حرفه اي : سم شناسي صنعتي 1 و 2 دكتر غلامحسين ثنايي ، مسموميتهاي عمده ناشي از كار دكتر صمد قضايي ، مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد (ارگونومي ) مارتين هلاندر ترجمه عليرضا چوبينه ، مهندسي ايمني دكتر ايرج محمد فام ، بيماريهاي شغلي دكتر علي صادقي حسن آبادي

Principles of Biochemical Toxicology                       john Timbroll

Industrial Toxicology                                               philip & Willams

Occupational and Enviromental Medicine               Joseph ladou

Evaluation of ambient air quallity by personnel monitoring (1&2)           linch,A,L

Air sampling Instrument                                                                           ACGIH

 ساير دروس مانند قبل ميباشد .

 با آرزوي موفقيت شما در تمامي مراحل زندگي                                     www.sababook.blogfa.com 

نقل از سایت    http://ghalenoy.persianblog.com/

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در جمعه 1393/05/03 و ساعت 9:31 قبل از ظهر |

ليست سؤالات ساليانه كارشناسي ارشد  تمامی رشته هاي پیرا پزشكي

 

سال هاي 86-80 موجود است

آمار زيستي ۹۳-۸۰

آموزش بهداشت  ۹۳-۸۰

آموزش پزشكي

اپيد ميولوژي

اعضاء مصنوعي

اقتصاد بهداشت ۹۴-۹۳

انگل شناسي

ايمني شناسي

بافت شناسي

                       نمونه سوالات ارشد  و دکتری بهداشت حرفه اي  : ۹۳-۸۰

 منابع مفيد براي هر درس:

 

بهداشت حرفه اي : هر كتابي با موضوع بهداشت حرفه اي مفيد ميباشد ولي كتابهاي نامبرده در دسترس و نسبتا كامل ميباشند .

 

ارگونومي : مهندسي عوامل انساني دکتر چوبينه و مکانیک بدن  و اصول طراحی ایستگاه کار  ( ارگونومي  ) / عبدلي ارمکي ، مدیریت کاربرد ارگونومی / دکتر حبیبی

تهويه صنعتي :  تهويه صنعتي / دکتر جعفري و تهویه صنعتی/ دکتر متين

صدا و ارتعاش: مهندسي صدا / مهندس گلمحمدي

ايمني: مهندسي ايمني /  دکتر محمد فام  و دکتر جعفري  

حريق: مهندسی حريق  / مهندس گلمحمدي

عوامل شيميايي : نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي محيط کار جلد 1و2 و۳ دکتر بهرامي

شرايط جوي : تنش هاي حرارتي محيط کار دکتر گلبابايي 

سم شناسي: سم شناسي صنعتي جلد 1و2 دکتر ثنايي و مقدمه اي بر سم شناسي ن تيمبرل - و سم شناسی شغلی / دکتر شاه طاهری 

بيماريها :

طب کار و بيماريهاي شغلي دکتر حسن آبادي

طب کار جلد 1و2 دکتر عقيلي نژاد

مسموميت هاي ناشي از کار دکتر قضايي

کتاب OHT تست هاي طبقه بندي شده بهداشت حرفه اي/ داود افشار ( جلد ۳- ۱ )

کليات بهداشت حرفه اي تاليف عليرضا چوبينه از دانشگاه شيراز 

بهداشت كار تاليف پريوش حلم سرشت و عليرضا چوبينه

 

بيوشيمي

بيوشيمي باليني

پرستاري

حشره شناسي

رفاه اجتماعي

روانشناسي باليني

ژنتيك انساني

سم شناسي

 علوم تشريحي ( آناتومي )

علوم تغذيه  ۹۳-۸۰

علوم و صنايع غذايي

فيزيك پزشكي

فيزيولوژي

قارچ شناسي

كاردرماني رواني

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

مامائي

مدارك پزشكي

مدد كاري اجتماعي

مديريت توانبخشي

مديريت خدمات بهداشتي

مهندسي پزشكي

ميكروبشناسي

ويروس شناسي

هماتولوژي

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در جمعه 1393/05/03 و ساعت 7:33 قبل از ظهر |
 

 

 کتابهای تخصصی و آزمون هاي ارشد & دکتری بهداشت محیط / مرداد  ۱۳۹۳ 

ردیف

عنوان

1

آلودگی هوا  (نکات کلیدی آزمون های ارشد-دکترا  )/ دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر

2

آلودگی هوا / جرمی کولتز – ترجمه دکتر ندافی / نوآوران علم /

3

آلودگی هوا / وارنر – ترجمه دکتر ندافی / انتشارات نص

4

تصفیه آب / مهندس علی پور / دانش نما اصفهان

5

تصفيه خانه هاي فاضلاب ( برنامه ريزي ، طراحي و راهبري ( ج 1 ) / دكترمحمد مهدي امين / علوم پزشكي اصفهان

6

تکنولوژی آب و فاضلاب ( جمع آوري و تصفيه فاضلاب ) Hammer / مهندس فروغي / علوم پزشكي اصفهان

7

تکنولوژی آب و فاضلاب / دکتر محوی /خانیران

8

درسنامه جامع آلودگی محیط زیست ( آلودگی هوا – مدیریت مواد زائد جامد ) دکتر ززولی / سماط

9

درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب ج 1 / دکتر ززولی / سماط )

10

درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب ج 2 / دکتر ززولی / سماط

11

درسنامه جامع کلیات بهداشت محیط/ دکتر  ززولی/ سماط

12

راهنمای کار بردی مدیریت پسماند  ( یک دوره ) ج 1 و 2  / محمد رضا خانی /  خانیران

13

راهنمای کار بردی مدیریت پسماند ) HAND BOOK ) ج 1  ,  2 /  محمد رضا خانی /  خانیران

14

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب / دکتر محوی  1373

15

طراحی تصفیه خانه فاضلاب / دکتر قلی کندی / آییژ

16

طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب ( کاوامورا ) ترجمه دکتر ترابیان / دانشگاه تهران

17

كنترل آلودگي هوا / دكتر بينا ، مهندس فروغي  / علوم پزشكي اصفهان

18

گتاب بهداشت محيط چكيده اي از (  6 ) عنوان درسي بهداشت محيط به همراه  حل ( 9 ) دوره آزمون هاي ارشد

19

گلیات بهداشت محيط / ( سالواتو ) / مهندس حسینی / خانیران

20

گلیات بهداشت محيط / ( سالواتو ) مجموع سوالات ارشد و دكتري / دكتر ززولي / اتتشارات  اترك

21

مجموعه سئوالات کنکور ارشد و دکتری بهداشت محیط / انتشارات فرهنگ

22

مدیریت جامع پسماند  ( اصول مهندسی و مسائل مدیریتی ) ج 1 / جورج چوپانو گلوس / ترجمه دکتر جعفرزاده  / خانیران

23

مدیریت جامع پسماند  ( اصول مهندسی و مسائل مدیریتی ) ج 2 / جورج چوپانو گلوس / ترجمه دکتر جعفرزاده  / خانیران

24

مواد زائد جامد  ج 1  / دکتر عمرانی

25

مواد زائد جامد  ج 2  / دکتر عمرانی

26

مهندسی آب ( قسيم )  ( برنامه ریزی ، طراحی وبهره برداری ج : 1/ دکتر موسوی / نشر حفیظ

27

مهندسی آب ( قسيم )  ( برنامه ریزی ، طراحی وبهره برداری ج : 2/ دکتر موسوی / نشر حفیظ

28

مهندسی فاضلاب  ( تصفیه واستفاده مجدد ) متکف  ج : 1 ( قسمت : (1و2و3 ) / دکتر خانی / خانیران

29

مهندسی فاضلاب  ( تصفیه واستفاده مجدد ) متکف  ج : 2 ( قسمت : ( 3و4و 5 )/ دکتر جعفرزاده / خانیران

30

مهندسی کنترل آلودگی هوا  ج 1   / دکتر ترکیان

31

مهندسی کنترل آلودگی هوا  ج 2   / دکتر ترکیان

32

میکروبیولوژی فاضلاب ( بیتون ) / دکتر میرهندی – دکتر نیک آئین

33

میکروبیولوژی کاربردی آب و فاضلاب / دکتر قلی کندی / آییژ

34

میکروبیولوژی مواد زائد جامد / مهندس رفیعی / اندیشه رفیع

35

نکات کلیدی آزمون های ارشد ، دکترا  - کلیات بهداشت  محیط / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

36

نکات کلیدی آزمون های ارشد ، دکترا – آب وفاضلاب / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

37

نکات کلیدی آزمون های ارشد، دکترا - آلودگی هوا / دکتر نخجوانی و دکتر دوبرادران / نشر جامعه نگر/

38

وازه نامه بهداشت محیط / احرامپوش / سبحان

اصفهان خیابان هزار جریب / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   دانشکده بهداشت 

 تلفن / فاکس  36698480   031  و    09133067093    فتوحی

سفارشات راه دور پذیرش وارسال میگردد

 http://www.sababook.blogfa.com

 

***

کارشناسی ارشد بهداشت محیط خانیران

ردیف

عنوان

1

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آب و آلودگی آن          ( 1 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

2

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  تصفیه فاضلاب           ( 2 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

3

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مواد زائد و جامد        ( 3 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

4

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  آلودگی هوا                ( 4 - کارشناسی ارشد  ) / خانیران

5

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  کلیات به داشت محیط   ( 5 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

6

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  شیمی آلاینده ها         ( 6 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

7

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  میکرو بیولوژی محیط ( 7 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

8

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مهندسی آب              ( 8 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

9

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  مهندسی فاضلاب       ( 9 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

10

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  زبان عمومی            ( 10 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

11

پر سش های چهار گزینه ای  بهداشت محیط  ریاضیات آماری       ( 11 - کارشناسی ارشد ) / خانیران

12

پر سش های چهار گزینه ای  // هیدرو لیک , مکانیک سیالات       ( 12 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

13

پرسش هاي چهار گزینه ای  //  ریاضایات عمومی ومهندسی        ( 13 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

14

پر سش های چهار گزینه ای // //  زبان عمومی و تخصصی دکتری ( 14 - کارشناسی ارشد )  / خانیران

 

 

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در پنجشنبه 1393/05/02 و ساعت 8:16 بعد از ظهر |

ü        خواب دزد بزرگی است چون نصف عمر مارا می دزدد. ( آلمانی )

ü        دوست خوب در مسافرت طولانی وخانه کوچک شناخته میشود. ( اسپانیایی )

ü        سیب سالم در کنار سیب گندیده , می گندد . ( روسی )

ü        راز برده توست , وقتی آنرا فاش کنی , برده اش می شوی ( فلسطینی )

ü        زمان سوهانی است که از آن صدا برنمی خیزد . ( ایتالیایی )

ü        علاج بدهکار پرداختن قرض است . ( کنیایی )

ü        غریق به مار هم پناه می برد . ( آذربایجانی )

ü        قایقت را خودت پاروبزن . ( امریکایی )

ü        کسی که تخم مرغ می خواهد باید قدقد مرغ را تحمل کند . ( انگلیسی )

ü        گناهان کهنه زخمهای تازه ایجاد می کنند . (  اسکاتلندی )

ü        مادر هر روز کلوچه نمی پزد . ( لیتونیایی )

ü        پول من وتو سر چشمه همه دعوا هاست . ( دانمارکی )

ü        معنی همه چیز دانستن , هیچ چیز ندانستن است . ( ایتالیایی )

 

+ نوشته شده توسط BOOK HEALTH & NUTRITION در پنجشنبه 1393/05/02 و ساعت 11:17 قبل از ظهر |